Erasmuson innen, Erasmuson túl 2023-ban

A 2022/23-as tanév at Erasmus+ projektek éve a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban. 

Több okból is. Először is azért, mert az „Egészség és fenntartható fejlődés-vízió vagy szükségszerű realitás?” című 2020. szeptember 1-jén indult és a Covid-pandémia következtében felfüggesztett pályázatunkat végre sikerül megvalósítanunk. Tíz cserediák programot szervezünk ebben a tanévben, s egyben 2023. augusztus 31-vel zárjuk is a pályázatunkat. Másodszor azért, mert a „Modern, európai iskolát tervezünk” című 2020. december 31-én kezdődő, pedagógusaink szakmai-módszertani továbbképzését célzó pályázatunkat is 2022 júliusától 2023. júniusáig valósítottuk, illetve valósíthatjuk meg, gyakorlatilag egy szűk esztendó alatt, mint a fent említett tanulói mobilitásokat. 

Az óév végén az ember mindig számvetést készít arról mit sikerült megvalósítani az elmúlt évben, az új esztendő elején pedig tervez, célokat tűz ki. Így vagyok ezzel én is. 

Ebben a rövid cikkben az első, röviden csak Sustainability-nek nevezett pályázatunkról szeretnék hírt adni. 

Először részt vettünk a koordinátor Herderschule Rendsburg által szervezett Nyitó konferencián 2020. november 19-21. között. 2021 januárjában és februárjában elkezdődött az első projektszakasz feladatainak online kutatás során történő megvalósítása és az internetes kommunikáció a csoportokon belül és között a szervező tanárok irányításával. Az anyaggyűjtést, kutatást, szelektálást, rendszerezést követően elkészültek országonként a diákcsoportok ”food map”-jei, azaz annak régiónkénti bemutatása, hogy a tanulók közvetlen lakókörnyezetében hol lehet beszerezni biotermékeket, és milyen, a fenntartaható fejlődést és az egészséges életmódot biztosító élelmiszerekhez lehet hozzájutni. 

2022. október 3. és október 7. között pedig végre eljött a várva várt pillanat, megszervezhette mind az öt részt vevő ország az Erasmus Hetet. Tizenkét diákunk utazott külföldre (Rendsburg-Németország, Tampere-Helsinki, Biecz-Lengyelország és Reggio Emilia-Olaszország), dolgozott együtt workshopok keretében a partnerországok fogadódiákjaival. És szintén 12 diákunk fogadott cserediákokat a fent említett iskolákból, és aktívan filmezett, hogy elkészüljenek azok a kutatómunkát összegző videók, melyek a "Sustainable nutrition: seasonal and regional - the only way to a healthy future?"/A fenntartható táplálkozás: évszakhoz kötötten és regionálisan mint az egyedüli módja a jövőbeli egészségünknek?/ című kérdésre keresték a választ. Öt ország, öt rövid videó a projekt terméke a közös munkának, melyet magunkkal viszünk majd a brüsszeli zárókonferenciára 2023 májusában. 

De addig még vár ránk öt újabb mobilitás 2023. március 6. és március 10. között, melyen az előbbihez hasonló módon és szervezettséggel a “Holistic and sustainable health: Sport and exercises - parts of the ecological footprint?/ Holisztikus és fenntartható egészség: Sport és testmozgás alkotóelemei az ökölógiai lábnyomunknak./ című kérdésre keressük a választ. 

A diákévek feledhetetlen élményei a baráti kapcsolatok az iskolában és az iskolán kívül egyaránt. De lehet-emlékezetesebb élmény, olykor egy életán át tartó kapcsolat, mint az, ami az Erasmus- programok során uniós diákként teremtődött a közösen megélt élmények, kalandok hatására? Mi szervezőtanárok és résztvevő diákok-úgy érezzük-aligha. 

A közös európai értékrend mentén szerveződő mély emberi kapcsolatok-röviden összefoglalva- ez a hozadéka egy-egy Erasmus projektnek. S mi örömmel folytatjuk a megkezdett munkánkat a következő hat mobilitás során, szóval folytatása következik! 

Kissné Trembeczki Nóra