Tájékoztató a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásairól

Tájékoztató a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

 

RAJZ TEHETSÉGGONDOZÓ foglalkozásról

Szükséges felszerelések: műszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

 

Tanfolyamvezető tanár: dr. Sárköziné Jakab Enikő

Helye: rajzterem                Összes óraszám: 24 óra

Tanfolyamok időpontjai: hétfőnként 15:00-16:30

 

2016. október 10.

A kocka szerkezete, speciális helyzetek

2016. október 17.

Forgásformák elemzése

2016. október 24.

Ábrázolási rendszerek

2016. november 07.

Drapéria tanulmány

2016. november 14.

Csendélet mesterséges formákkal, művészettörténet

2016. november 21.

Csendélet tónusos rajza, művészettörténet

2016. november 28.

Nagyméretű belső tér rajza, művészettörténet

2016. december 5.

Grafikai kifejezési eszközök, illusztráció

2017. január 02.

Színrendszerek, színvázlatok

2017. január 09.

Felvételi szintű beállítás tanulmányrajza

2017. január 16.

Felvételi szintű beállítás tanulmányrajza

2017. január 23.

Felvételi szintű beállítás tanulmányrajza

 

 

Tájékoztató a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

 

MAGYAR NYELVI TEHETSÉGGONDOZÓ foglalkozásról

 

Két tanítási nyelvű tagozatra jelentkezők és központi írásbeli felvételire felkészülni kívánók részére

 

Tanfolyamvezető tanár: Hencz Andrea, Károlyiné Gyuricza Mária, Kissné Trembeczki Nóra, Luterán Szilvia, Végvári Roberta

 

Helye: fő épület történelem-földrajz szaktanterem              Összes óraszám: 24 óra

 

Tanfolyamok időpontjai: keddenként 15:00 – 16:30

 

2016. szeptember 20.

Hangtani ismeretek, magánhangzók és mássalhangzók törvényszerűségei

 

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. szeptember 27.

A szóelemek felismerése és megnevezése

 

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. október 04.

A szavak hangalakja és jelentése

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. október 11.

A szófajok felismerése, szófaji gyakorlatok

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. október 18.

Egyszerű és összetett szavak

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. november 08.

Az egyszerű mondat mondatrészei, mondatelemzés

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. november 15.

Az összetett mondat fajtái

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. november 22.

Szövegalkotási alapismeretek

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. november 29.

Stilisztikai ismeretek, szólások, közmondások, szállóigék, a költői nyelv stíluseszközei

Központi felvételi feladattípusok gyakorlása

2016. december 16.

Vegyes feladatok, előző évi tesztek megoldása

2016. december 13.

Vegyes feladatok, előző évi tesztek megoldása

2017. január 10.

Összegzés, rendszerezés

 

 

Tájékoztató a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

MAGYAR IRODALOM, DRÁMA TEHETSÉGGONDOZÓ foglalkozásáról

 

Tanfolyamvezető tanár: dr. Lukácsné Eisner Éva

 

Helye: fő épület földszint 9.A terme               Összes óraszám: 24 óra

 

Tanfolyamok időpontjai: péntekenként 15:00 – 16:30

2016. szeptember 16.

Hangtan, mássalhangzó törvények, szóelemek felismerése, megnevezése

Központi felvételi feladattípusok

2016. szeptember 23.

Szófajok felismerése, szófaji gyakorlatok. Központi felvételi feladattípusok

2016. október 07.

Szószerkezetek, mondatrészek. Központi felvételi feladattípusok

2016. október 14.

Mondatelemzés (egyszerű és összetett mondatok), ágrajz készítése.

Központi felvételi feladattípusok

2016. október 28.

Szövegértés, nyelvhelyesség, helyesírás. Központi felvételi feladattípusok

2016. november 11.

Műnemek, műfajok, stilisztikai ismeretek

2016. november 18.

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály költészete

2016. november 25.

Petőfi Sándor, Arany János művészete

2016. december 09.

Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond írásművészete

2016. december 16.

Ady Endre és a Nyugat folyóirat

2017. január 06.

Gyakorlati órák

2017. január 13.

Gyakorlati órák

 

 

Tájékoztató a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

 

MATEMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ foglalkozásáról

 

Tanfolyamvezető tanár: Mártonné Kiss Ágnes, Pál Éva, Rákosné Szőke Ágnes, Simon Tibor

 

Helye: fő épület fizikai előadó               Összes óraszám: 24 óra

 

Tanfolyamok időpontjai: szerdánként 15:00 – 16:30

2016. szeptember 21.

Halmazok, számhalmazok, műveletek

2016. szeptember 28.

Prímszámok, oszthatóság, közös osztó, közös többszörös

2016. október 05.

Egyenletek megoldása

2016. október 12.

Egyenletek megoldása, szöveges feladatok

2016. október 19.

Egyenlőtlenségek megoldása, intervallumok ábrázolása

2016. október 26.

Háromszög oldalai és szögei közötti összefüggések, sokszögek

2016. november 09.

Derékszögű háromszög, Pitagorasz-tétel alkalmazása

2016. november 16.

Négyszögek, sokszögek, mértékegységek, területek

2016. november 30.

Térgeometriai feladatok, felszín és térfogat számítása

2016. december 07.

Függvények, grafikonok jellemzése

2016. december 14.

Logikai feladatok (kiválasztás, sorbarendezés, színezés)

2017. január 04.

Összefoglalás, rendszerezés.