ÉRETTSÉGI, FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS

Az elérhető maximális pontszámok

tanulmányi pontok:  200 pont
érettségi pontok: 200 pont
többletpontok:  100 pont
összesen:  500 pont

                                       

A tanulmányi pontok számítása

Az érettségi / felvételi pontok számítása

  • magyar nyelv és irodalom (átlag),
  • matematika,
  • történelem,
  • idegen nyelv
  • egy természettudományos tárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)

 

utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összege kettővel megszorozva:

az érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredmény-átlaga egész számra kerekítve.

 

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező

két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítménye:

(Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják.)

maximum 100 pont

maximum 100 pont

max: 100+100 pont

200 pont

200 pont

 

A többletpontok számítása (max: 100 pont)

Emelt szintű érettségi, nyelvvizsga:

  • legalább 45 százalékos eredményű emelt szintű érettségi (ha felvételi tantárgyból van eredménye): 50 pont
  • középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga: 28 pont
  • felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga: 40 pont

Emelt szintű érettségiért tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult (max: 100 pont). Nyelvvizsgá(k)ért legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

 

A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

1. tanulmányi (200) + érettségi/felvételi (200) + esetleges többletpontok (100)

2. érettségi/felvételi pontszám duplázása (400) + esetleges többletpontok (100)

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák.

 

Minimális pontszám:

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot, továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében megállapítandó ponthatárt.

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot. (jogszabályi pontszám)