Tantestület

Vezetőség

Fridrikné Várhegyi Renáta
intézményvezető
 
Jakucs Gábor
intézményvezető-helyettes
 
Mátyus Balázsné
intézményvezető-helyettes
 

Tanárok

Bárányné Nyíri Vivien
 
Berecz István
 
Bodnár Dávid
 
Duvalovszki Éva
 
F. Pollner Erika
 
Ferencsik Marcell
 
Hencz Andrea
 
Horváth Cserne
 
Hülvely Zsuzsanna
 
Karnóczi-Szabó Kinga
 
Károlyiné Gyuricza Mária
 
Kertész Ágnes
 
Kissné Trembeczki Nóra
 
Kovácsné Szegedi Ildikó
 
Kováts Éva
 
Kunos Nóra
 
Lengyel Gábor
 
Dr. Lukácsné Eisner Éva
 
Luterán Szilvia
 
Máté Zsuzsanna
 
Nagy Iván
 
Nagyné Juhász Judit
 
Pál Éva
 
Pastrovics Aladár
 
Patakiné Csörghe Zsuzsanna
 
Rákosné Szőke Ágnes
 
Simonné Kazinczi Katalin
 
Simon Tibor
 
Soltész Adrien
 
Szőke Anita
 
Szeszákné Luci Andrea
 
Végvári Roberta
 
Vízi Noémi
 
Zsámba László
 
Dr. Zsebesiné Berkes Ilona
 

Óraadó tanárok

Dr. Elekes Tibor
 
Gáll Rita Beáta
 
Kertész Kornél
 
Kocsis Andrea
 
Kocsis Tamás
 
Regős Zsolt
 
Seres Ildikó
 
Tóth Tibor
 

Nevelést oktatást segítő munkatársak

Békési László
iskolatitkár
 
Jacsó Gábor
oktatástechnikus
 
Szegedi Sándorné
laboráns
 
Tóth Péter
rendszergazda
 
Tóth Péterné
iskolatitkár
 

Nyugalmazott tanáraink

Ardayné Mares Mária
biológia-kémia
 
Bíró Tiborné
igazgató; orosz nyelv
 
Bodnárné Törő Judit
kémia-fizika
 
Bónusné Magyar Klára
ének-zene
 
Elek Józsefné Farkas Emőke
történelem-angol
 
Fazekas Erzsébet
orosz-angol
 
Dr. Farkas Tiborné
matematika-ábrázoló geometria
 
Halász Irma
matematika-fizika
 
Homródiné Engi Zsuzsa
ének-zene
 
Mann Viktor
matematika-ábrázoló geometria
 
Pataki Pálné
történelem-olasz
 
Dr. Popovics Lászlóné
magyar-orosz
 
Titkos Sándorné
igazgatóhelyettes; történelem-orosz
 
Tolnay Ferencné
igazgatóhelyettes; orosz-német
 
Tóth-Buzderné Taszner Valéria
francia-földrajz
 
Dr. Tóthné Vass Borbála
magyar-történelem
 
Dr. Zelena Jánosné
biológia-kémia
 
Zsigmondné Futó Judit
matematika-fizika-filozófia
 

Nyugalmazott alkalmazottaink

Budai Barnáné
 
Dr. Melcher Istvánné
 
Pásti Lajosné
 
Dr. Sélleiné Gecsey Katalin
 
Szakács Mátyásné