Tantestület

Vezetőség

Fridrikné Várhegyi Renáta
intézményvezető
 
Horváth Cserne
intézményvezető-helyettes
 
Ferencsik Marcell
intézményvezető-helyettes
 

Tanárok

Baghyné Urbán Ilona
 
Bárányné Nyíri Vivien
 
Bodnár Dávid
 
Bodnár-Gazsi Georgina Mária
 
Bodnárné Gömöri Márta
 
Chansel Sandrine
 
Duvalovszki Éva
 
Galambos Bence Gábor
 
Hencz Andrea
 
Kalina-Bene Brigitta
 
Karnóczi-Szabó Kinga
 
Károlyiné Gyuricza Mária
 
Kissné Trembeczki Nóra
 
dr. Kovács János
 
Kudlákné Balogh Nóra
 
Kunos Nóra Éva
 
Lukács Ákos Gyula
 
Máté Zsuzsanna
 
Molnár-Martis Edina Petra
 
Nagy Iván
 
Nagyné Juhász Judit
 
Oláh Alexandra
 
Pastrovics Aladár
 
Patakiné Csörghe Zsuzsanna
 
Rácz József
 
Reichardt Anna
 
Salamon Zsuzsanna
 
Simonné Kazinczi Katalin
 
Smith, Madeleine Jo
 
Szeszákné Luci Andrea
 
Szőke Anita
 
Végvári Roberta Kornélia
 
Virág Eszter Orsolya
 
Vizi Noémi
 
Zsámba László
 

Óraadó tanárok

Berecz István László
 
Böcsödi Éva Erzsébet
 
Forrainé Pollner Erika Zsuzsanna
 
Furdi Lilla
 
Füvesi Gábor
 
Gergely Noémi
 
Karikáné Domán Magdolna
 
Kopp László
 
Nestola, Filippo
 
Petőné Tóth Ildikó
 
Pocsai Emese
 
Seres Ildikó
 
Tóth Tibor
 

Nevelést oktatást segítő munkatársak

Békési László
iskolatitkár
 
Jacsó Gábor
oktatástechnikus
 
Szegedi Sándorné
laboráns
 
Tóth Péter
rendszergazda
 
Tóth Péterné
iskolatitkár
 

Nyugalmazott tanáraink

Ardayné Mares Mária
biológia-kémia
 
Bodnárné Törő Judit
kémia-fizika
 
Bónusné Magyar Klára
ének-zene
 
Elek Józsefné Farkas Emőke
történelem-angol
 
dr. Farkas Tiborné
matematika-ábrázoló geometria
 
Fazekas Erzsébet
orosz-angol
 
Halász Irma
matematika-fizika
 
Horváthné Szőke Ágnes
matematika-informatika
 
Kovácsné Szegedi Ildikó
igazgató; magyar-angol
 
dr. Lukácsné Eisner Éva
magyar-angol-dráma
 
Mátyus Balázsné
igazgatóhelyettes; történelem-földrajz
 
Pataki Pálné
történelem-olasz
 
Titkos Sándorné
igazgatóhelyettes; történelem-orosz
 
Tolnay Ferencné
igazgatóhelyettes; orosz-német
 
Tóth-Buzderné Taszner Valéria
francia-földrajz
 
dr. Tóthné Vass Borbála
magyar-történelem
 
dr. Zelena Jánosné
biológia-kémia
 
dr. Zsebesiné Berkes Ilona
biológia-kémia
 
Zsigmondné Futó Judit
matematika-fizika-filozófia
 

Nyugalmazott alkalmazottaink

Budai Barnáné
 
dr. Melcher Istvánné
 
Pásti Lajosné
 
dr. Sélleiné Gecsey Katalin
 
Szakács Mátyásné