Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásához

A felvételt nem nyert tanulók az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Intézményhez benyújtott, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatójának címzett jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. A kérelemhez csatolni kell az iskola elutasító határozatának másolatát.

Jogorvoslati kérelem beadási határideje 2024.05.20. (a mellékelt nyomtatványon)

Kérelem beadása a következő e-mail címen: info@zrinyigimnazium.hu

A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

A jogorvoslati kérelem elbírálásáról a Miskolci Tankerületi Központ dönt 2024.június 03-ig.