Nyelvtanulás külföldön

Tájékoztatás a 9. és 11. évfolyamos gimnáziumi tanulók külföldi nyelvtanulását támogató programról

 

Tisztelt Szülők!

 

A Tempus Közalapítvány külföldi nyelvtanulási programot hirdetett meg. 2020-tól a gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a 9. és 11. évfolyamot követő nyári szünetben kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvoktatásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban, Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)

 

A köznevelési adatok alapján a programban potenciálisan kb. 140 ezer tanuló jogosult részt venni 2020-tól.

A nyelvtanulási program hazai költségvetésből fog megvalósulni. A szaktárca (EMMI) megbízásából a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány végzi, mivel többek között az Erasmus+ kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkezik a középiskolás korosztály nemzetközi mobilitásának támogatásában.

 

A nyelvtanulásról

 

A nyelvi program keretében egyrészt a célországok hivatalos oktatási és kulturális szervezete által minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás lesz támogatható, ahol a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten vállalnak felelősséget a középiskolás tanulókért. A nyelviskolák listája a Tempus Közalapítvány honlapján lesz elérhető. 

 

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg.

 

A tanulók a nyelvórákon kívül egyéb kulturális, szabadidős programok keretében is lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a nyelv elsajátítására. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet.

 

A program keretében a tanulók külföldi nyelvtanfolyam helyett az intézményük szervezésében, partnerintézményi együttműködésben is részt vehetnek, amelynek célja, hogy a célországi partnerintézményeknél fejlesszék nyelvtudásukat.

 

Ki jelentkezhet a programra?

 

A középiskolai nyelvi programban először a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján.

A nyelvi előkészítőt végző tanulók és a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után (azaz a 9/Ny illetve a 9/Kny évfolyam után) vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak-e kiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után).

 

Bővebb információ a programmal kapcsolatban a https://tka.hu/nyelvtanulas oldalon található.

 

A pályázat benyújtása 2020. I. negyedévben lesz aktuális.

 

Kérem a mellékelt nyomtatványon jelezzék, hogy gyermekük szeretne-e pályázni a külföldi nyelvtanulást támogató programba. A visszajelzést 2019. október 7-ig kérem.

 

Miskolc, 2019. szeptember 27.

 

                                                                       Tisztelettel:     Fridrikné Várhegyi Renáta

                                                                                                        intézményvezető

Letölthető dokumentumok: