TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A központi írásbeli vizsga időpontja a 9. évfolyamra jelentkezőknek:  2019. január 19-én (szombat) 10 óra

Kérjük, hogy

  • a vizsga napján 9.15 és 9.45 között érkezzenek meg,
  • az aulában található beosztás szerint foglalják el helyüket a kijelölt vizsgateremben,
  • a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű golyóstollal kell elkészíteni.

Ha a január 19-i, szombati felvételi napon nem tud megjelenni, kérjük, a felvételi megkezdése előtt telefonon jelezze távolmaradását. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

A felvételi dolgozatok megtekinthetők 

2019. január 23-án (szerda) 8-16 óráig a 11.A termében.

A pótló írásbeli vizsga időpontja:

2019. január 24-én (csütörtök) 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt (pl. betegség) nem tudtak részt venni, és a pótfelvételi napjáig vagy a pótfelvételi napján orvosi igazolásukat leadták. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Titkárság elérhetősége: info@zrinyigimnazium.hu 46-504-352