Tájékoztató a fenntartó váltással kapcsolatos szavazás eredményéről

A korábban kiadott Tájékoztatónak megfelelően 2016. március 23. napjáig nyilatkozhattak a szülők és a nagykorúságot elért tanulók arról, támogatják-e, hogy a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium fenntartói jogát a KLIK Miskolci Tankerülettől átvegye az Egri Főegyházmegye.

Az intézménybe beérkezett szavazatok összesítésére négyfős bizottság alakult. Tagjai: a Miskolci Tankerület részéről dr. László István igazgató és dr. Tózsa-Rigóné dr. Nagy Judit, az iskola részéről Chalupeckyné Guba Zsuzsanna igazgatóhelyettes és F. Pollner Erika a Közalkalmazotti Tanács elnöke voltak.

A megadott határidőn belül összesen 396 db szavazat érkezett az intézménybe. A szavazatok százalékos arányának meghatározásakor az iskola teljes tanulólétszámát vették alapul, azaz 466 szavazat számít 100%-nak.

  • A fenntartóváltást támogató szavazatok száma: 253 db (54,3 %)
  • A fenntartóváltást nem támogató szavazatok száma: 126 db (27,0% )
  • Érvénytelen szavazatok száma: 17 db (3,6%)

A Bizottság tagjai megállapították, hogy a szavazás lebonyolítása és a szavazatok összesítése során szabálytalanság nem történt. A szavazatok összesítéséről készült jegyzőkönyvet a KLIK Miskolci Tankerület igaztója továbbította az Egri Főegyházmegye és Miskolc MJV Önkormányzata felé.

Az iskola vezetősége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik szavazatukkal segítették a fenntartói jog átadásával kapcsolatos eljárás lebonyolítását, és szívükön viselik az iskola jövőjének alakulását