Volt tanáraink

dr. Popovics Lászlóné

dr. Popovics Lászlóné

Békéscsabai születésű, a szegedi egyetemi tanulmányait követően került Miskolcra. Pályája a kezdetektől nyugdíjazásáig, 35 évig a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumhoz kötötte. Magyar-orosz szakos tanárként, majd iskolai könyvtárosként dolgozott nálunk. Rendkívül nyitott volt az új módszerekre, kihívásokra. Nevéhez fűződik az általa átvett iskolai könyvtár modernizálása és digitalizált katalogizálása, illetőleg a “Népek hazája nagyvilág” kulturális előadás sorozatban a “Svájci est” megrendezése. Munkáját az igényesség jellemezte. Hivatásában és a magánéletben is mindig az egyedit, különlegeset, művészi értéket kereste. Diákjait az egyedi szemléletre, egyéni gondolatokra ösztönözte. Régi tanítványai sokat emlegetik legendás filmesztétika óráit, a filmelemzésekről írt dolgozatokat, az órai csoportmunkákat. A tanítványok visszaemlékezései szerint “ Az irodalom és esztétikai órákon, a verselemzések során egyfajta sugárzó energiamező vette körül.”

Számára a hűség, az elkötelezettség meghatározó érték volt. Az iskolához való ragaszkodását az is jelzi, hogy haláláig szivesen gondolt vissza a gimnáziumban eltöltött évekre és a rendszeres meghívásokat az  évfolyam találkozókra  szívesen és örömmel elfogadta. 

Egykori kollégái és diákjai nem feledik Gabi nénit. Nyugodjon békében!