Volt tanáraink

Papp Lászlóné Bérczes Éva

Papp Lászlóné Bérczes Éva

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Éva 1980-as iskolába érkezésem óta a szeretetébe és bizalmába fogadott. A régi iskolaépületben, a fizikaszertár ódon falai közötti, sokszor estébe nyúló beszélgetések során volt alkalmam megismerni ezt a rendkívüli embert, tanárt.

Igényes és szeretetteljes neveltetést kapott, angyali lényét erkölcsi tartás, hazaszeretet, a művészetek és az irodalom naprakész követése jellemezte, intelligenciája, különleges emberszeretete nyűgözött le. Férje, Papp László festőművész oldalán gyakran látták vendégül a még élő alkotókat, írókat, költőket, művészeket és gondolkodókat, elmélkedve a haza előre vitelén.

Lelkiismerete, emberekkel való törődése, figyelme az iskolai ünnepségek mély tartalmú műsorainak összeállítása, igényességével mindig magával ragadott és csodálatba ejtett.

Tudok olyan, nem kisszámú volt tanítványáról, akik előtt Éva emberi nagysága példakép volt, és óvó szeretete gondozta ezeket a fiatalokat, követte életútjukat, levelezett velük. A beteg szülők ápolása mellett is fáradhatatlan és türelmesen figyelő maradt, fontosak voltak számára az emberi kapcsolatok, ami világunkban a legnagyobb hiányosság.

Foglalkoztatták a legújabb tudományos eredmények a kémia és a fizika területén, rendszeresen képezte magát, és az órákon új módszerekre, érdekes megoldásokra törekedett.

Drága Éva! Hiányzol kedves mosolyoddal, szerénységed mellett is tiszta emberségeddel, ami számomra, számunkra pótolhatatlan.

Drága „anyai” barátnőm, emléked megőrizzük. Egy különleges EMBER-t gyászolunk.

 

Bodnárné Törő Judit

nyugalmazott kémia-fizika tanár