Volt tanáraink

Szabó Jenő

Szabó Jenő

Szabó Jenő tanár úr Kolozsvárott született, és ugyanitt, az Unitárius Főgimnáziumban érettségizett 1911. június 29-én. Az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság előtt tett sikeres vizsga eredményeként 1921. május 27-én kapott diplomát a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen.

Tanári pályáját a miskolci Református Fiúgimnáziumban kezdte a 1916-ban. 1918 szeptemberétől a Tiszáninneni Református Egyházkerület Miskolci Felső Leányiskolája és Leánygimnáziuma tanáraként az országban az elsők között tanított leánygimnáziumi osztályokat. A Tóth Pál Leánynevelő Intézet nagy tudású kiválóan képzett matematika-fizika tanára 1943-ban összefoglaló-rendszerező tankönyvet írt „Algebra és az analízis elemei” címmel. 1944 és 1948 között az intézmény igazgatójaként dolgozott.

Szabó Jenő tanár úrnak egyetemi katedrát is ajánlottak, de hű maradt szeretett iskolájához. A Zrínyi Ilona Gimnázium tanáraként vonult nyugdíjba 1957-ben. Rajongott a természetért, még 75 éves korában is hátizsákkal járta a Bükk lejtőit diákjaival, és fényképezőgépével örökítette meg élményeit.

Kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseként méltán kapta meg „Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója” és a „Munka Érdemrend Arany Fokozata” kitüntetéseket.

Szabó Jenő tanár úr élete utolsó napjáig dolgozott, aranydiplomás pedagógusként 1974-ben hunyt el.

A diákok nemzedékeit tanította a matematika, fizika szeretetére. Élete, munkássága valamennyiünk számára példa marad.