Volt tanáraink

Máthéné Papp Emőke

Máthéné Papp Emőke

Zemplénben született, 1966-ban került Miskolcra miután elvégezte a debreceni Kossuth Lajos Tudomány egyetem magyar-angol szakát.

A Zrínyi Ilona Gimnázium volt az első és egyetlen munkahelye, innen ment nyugdíjba. Angol nyelvet a Selyemrét Általános iskolában is tanított akkor, amikor még mindenütt az orosz volt a kötelező. Sokáig jórészt ebből az iskolából kerültek ki a 70-es évek első felében a Zrínyi Gimnázium angol tagozatának tanulói, akiknek a tanítását itt „középiskolás fokon” folytatta.

Sok tanítványa tanít ma is Miskolc iskoláiban.

Nagy műveltségű, érzékeny ember volt, rengeteget olvasott, a 80-as években lehetőséget kapott arra, hogy angoltudását anyanyelvi környezetben is gyarapíthassa és gyakorolhassa: Soros-ösztöndíjjal Amerikában járt.

Tudását a maga finom eleganciájával igyekezett átadni diákjainak is. Rajongott Nagy László költészetéért, ezért kedvenc költőjének soraival búcsúztunk tőle:

Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.