"Hétköznapi emberek a történelem sodrában"

„Magyarország megújul” - "Hétköznapi emberek a történelem sodrában"
Életinterjúk 1939-90 közötti időszakból
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében


(TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0035)

9 976 675 forintos támogatást nyert el a TÁMOP 3.2.9 pályázat keretében a Zrínyi Ilona Gimnázium a következő tanévre történeti interjúk készítése és ezek dokumentálása céljára. A programban öt munkacsoportban pedagógusok és diákok közösen készítik el a digitalizált filmeket a közelmúlt történetéről.

A projekt célja, hogy a tanulók tanáraik segítségével auidiovizuális emlékgyűjtésbe fogjanak, és történeti interjúkat készítsenek családi és lakókörnyezetük idősebb tagjaival, ezáltal saját élményen keresztül életszerűvé, feldolgozhatóvá tegyék a tanulók számára a közelmúlt történelmi eseményeinek tananyagát. A projekt célja továbbá, hogy a résztvevő pedagógusok korszerű szakmai módszereket sajátítsanak el a pályázat keretében beszerezhető informatikai eszközök alkalmazásával, hozzájárulva ezáltal a gimnáziumi történelemoktatás módszertanának a gazdagításához.

Az Európában is példa nélküli új történelemoktatási módszer megismerése céljából a programban résztvevő pedagógusok 2x30 órás akkreditált továbbképzésen vesznek részt, a tanulók tanórán kívüli foglalkozásokon sajátítják el az interjú készítéshez szükséges tudnivalókat. Az interjúalanyok azonosítása, felkutatása, az interjúk elkészítésének megszervezése az egyes munkacsoportok feladata.

A program eredményeiről bemutató napot tartunk az iskolában, az elkészült források oktatási segédanyagként bekerülnek a történelemoktatás napi gyakorlatába.