KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 2024

Az alábbiakban a 2024 január 20-i központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tájékoztatásunkat olvashatják.

A középfokú jelentkezés feltételeként a tanulóknak közös központi írásbeli vizsgát kell tenniük

2024. JANUÁR 20-ÁN 10.00 ÓRAI KEZDETTEL

magyar nyelvből és matematikából.

A vizsga időtartama 2 x 45 perc. Mindkét feladatlapot a felvételizőknek ugyanabban a teremben kék tollal kell kitölteniük. A két írábeli között 15 perc szünetet tartunk.

A vizsgára 9.15 és 9.45 között kell megérkezni a tanulóknak.

A szülők bekísérhetik a gyermeküket, de az iskolán kívül várakozhatnak a vizsga alatt.

A felvételizők a terembeosztást a bejáratnál fogják megtudni.

Mobiltelefon a tanulónál lehet, amit a vizsga alatt az arra kijelölt helyre kell kitenni minden vizsgázónak. A két vizsgarész közti szünetben a vizsgázó és a szülő beszélhet egymással, de nem találkozhatnak a szünet rövidsége miatt.

Ha az írásbeli vizsgára jelentkező tanuló önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a 2024. január 20-i vizsganapon, akkor azt az iskola titkárságára minél előbb telefonon (46/504-352) jeleznie kell.

Kérelem és a hivatalos igazolás bemutatásával 2024. január 30-án 14 órától írhatja meg a pótló felvételi dolgozatokat.

A tanulónak személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolnia kell a személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt.

A feladatlapra a diákoknak rá kell írniuk a nevüket és születési idejüket.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2024. január 20-án 13 órától tekinthetők meg a www.oktatas.hu honlapon.

Az írásbelin elért nem végleges pontszámok megtekinthetők a www.zrinyigimnazium.hu honlapon a tanulói azonosító ismeretében legkésőbb 2024. január 24-én.

A felvételi dolgozatok megtekinthetők és az értékelő lapok átvehetők 2024. január 24-én (szerdán) 8-16 óra között az iskolában.

Javasoljuk a dolgozatok lefényképezését, és egyúttal kérjük Önöket, hogy megtekintéskor a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak az iskolában.

A dolgozatok javítására vonatkozóan 2024. január 25-én 8-16 óráig írásban lehet észrevételt  tenni.

Az észrevételeket elektronikusan kell eljuttatni az info@zrinyigimnazium.hu. email címre.

A beérkezett kérelmeket az iskola igazgatója 2024. január 26-án 16 óráig írásban elbírálja. A bírálatról készült határozatot elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára. Ha a szülő az észrevétel elbírálását nem fogadja el, akkor az iskola az Oktatási Hivatalhoz továbbítja az újbóli szülői észrevételt, ahol 3 munkanapon belül végleges döntés születik. A felülbírált dolgozatok értékelő lapját a tanév rendje szerinti időpontig, legkésőbb 2024. február 4-ig postán küldjük meg a vizsgázó számára.

A szóbeli vizsgára az eredmények ismeretében kell beadni a jelentkezési lapot 2024. február 21-ig, mely kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben előállított felvételi lap lehet. Kézi kitöltésre nincs lehetőség.

A FELVÉTELI SZÓBELI VIZSGA ELSŐ NAPJA 2024. MÁRCIUS 4.

A szóbeli vizsga beosztása iskolánk honlapján - www.zrinyigimnazium.hu  - tekinthető meg 2024. február 27-től. A részletekről később tájékoztatjuk Önöket. Kérjük, hogy a tanuló a beosztás szerinti időpontnál fél órával korábban érkezzen meg, erről külön értesítést nem küldünk.

 

Kedves Szülők, Tanulók!

Tudjuk, hogy mindannyian izgatottan várják az eredményeket.  Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyorsan és pontosan végezzük a javítást és az értékelést, de a jelentkezők számára való tekintettel a megjelölt határidőknél hamarabb nem tudunk felvilágosítást adni.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

                                                                       Fridrikné Várhegyi Renáta

        igazgató

Letölthető dokumentumok: