Felvételi tájékoztató a 2024/25-ös tanévre

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

3530 Miskolc, Nagyváthy János utca 5.

+36 46 504 352

 www.zrinyigimnazium.hu   e-mail: info@zrinyigimnazium.hu

Fenntartó:                        Miskolci Tankerületi Központ,  3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.                     

OM azonosító:                029 263

Intézményvezető:           Fridrikné Várhegyi Renáta                                                  

Pályaválasztási felelős:   Horváth Cserne intézményvezető-helyettes     

Intézmény- és  szakazonosító kódszám

évf.

induló képzések

felvehető létszám

029263 0041

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű vizuális kultúra oktatással

17

029263 0042

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű dráma oktatással

17

029263 0043

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret oktatással

12

029263 0044

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű matematika oktatással

22

029263 0045

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű kínai nyelv oktatással

17

029263 0046

4

általános kerettantervű képzés

emelt szintű olasz nyelv oktatással

17

029263 0051

5

angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló 4 évfolyamos

magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás

17

029263 0052

5

francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló 4 évfolyamos

magyar-francia két tanítási nyelvű oktatás

17

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és kínai nyelv.

Valamennyi tanulócsoportban az első idegen nyelvet emelt szinten tanulják a tanulók (heti 4-5-5-5 óra), a második idegen nyelv heti óraszáma: 3-3-3-3 óra.

Harmadik idegen nyelvként választható kínai és orosz nyelv szakkör formájában.

Képzéseink

 

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű vizuális kultúra oktatással

 

A tanulók emelt óraszámban tanulják a vizuális kultúrát a négy év során. A 11. évfolyamtól művészettörténet és alakrajz foglalkozásokon való részvételre is lehetőség van. A 2019/20-as tanévtől kezdődően a képzés a számítógépes grafika oktatásával egészült ki.

Felvételi tárgya

Gyakorlati felvételi: „megfelelt”/ „nem felelt meg” minősítés;

A/3-as méretű rajzlapon tónusos rajz készítése az adott beállításról 120 perc alatt.

Téma: csendélet mesterséges és természeti formákkal, drapériával

Technika: egyedi grafika (ceruza vagy pitt vagy rajzszén)

Az A/3-as méretű rajzlapot, a választott rajzeszközt, a rajztáblát a felvételiző magával hozza. Az intézmény semmilyen felszerelést nem pótol.

Értékelési szempontok:

 • adott nézőpont
 • helyes szemmagasság
 • valós arányok
 • a fennálló formakapcsolatok ábrázolása
 • kompozíció
 • a megjelenítés esztétikai szintje
 • anyagszerűség, eszközhasználat

A gyakorlati felvételin „megfelelt” minősítést szerzett tanulók szóbeli felvételi vizsgán vehetnek részt, ahol 40 pont érhető el.

2. Szóbeli felvételi vizsga: 5-10 perces meghallgatás, beszélgetés

 • Otthonról hozott munkák bemutatása (max. 15 pont)

Tartalma: 10-15 db, szükség esetén paszpartúrával ellátott munka (grafikai és színes technikával készült tanulmányok, illusztrációk, olyan alkotások, melyeket szívesen csinálsz, pl. képregény, számítógépes grafika, plasztika, iparművészeti tárgyak, stb...)

 • Kreatív grafikai feladat A/4-es méretben (ceruzával vagy fekete tollal-30 perc alatt) (max. 25 pont)

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű dráma oktatással

 

Általános kerettantervű képzés ahová a színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan területei iránt vonzódó fiatalok jelentkezését várjuk, ahol fontos a személyes jelenlét, a megszólalás. Várjuk mindazokat a diákokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják képességeiket és szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszédkészségük fejlődjön és kreativitásuk teret kapjon. Az oktatási program elsősorban ahhoz nyújt segítséget, hogy a tanulók felkészüljenek a humán és művészeti területeken történő továbbtanulásra a felsőoktatásban.

 

Felvételi tárgya

Gyakorlati felvételi: „megfelelt”/ „nem felelt meg” minősítés;

 • három szabadon választott vers, vagy két vers és egy próza;
 • egy népdal vagy műdal éneklése;
 • ritmusérzék, esetleges hangszeres ismeretek felmérése;
 • mozgáskészség, kreativitás felmérése.

A gyakorlati vizsgán „megfelelt” minősítést kapott tanulók névsora a felvételi vizsgát követő munkanapon megtekinthető a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban, illetve az iskola honlapján.

Szóbeli felvételi vizsga

Azok a tanulók vehetnek részt a szóbeli vizsgán, akik a gyakorlaton megfelelt minősítést kaptak. A dráma felvételi vizsgán szerzett pontok (max. 40 pont) fontos részét képezik a felvételi összpontszámának.

A szóbeli vizsga részét képezik a gyakorlati vizsga anyagához kapcsolódó kérdések, valamint a következő feladatok:

 • Fogalmazás írása és annak előadása egy (helyben) megadott témáról

A feladat megoldásához 30 perc felkészülési időt biztosítunk.

A témákkal kapcsolatban előzetes felkészülés nem szükséges.

 • Beszélgetés könyv-, film- és (esetleges) színházi élményekről

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret oktatással

 

Általános kerettantervű oktatás, amelyben a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat emelt szinten tanulják a diákok. A tantárgy iránt érdeklődők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, amelyek a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz és a filmes, televíziós, online médiabeli foglalkozások betöltéséhez szükségesek.

Bár az iskolai oktatás során innovatív eszközstruktúra támogatja a képzést, elvárjuk, hogy a jelentkezők rendelkezzenek otthon is a videoszerkesztéshez szükséges számítógéppel és szoftverrel.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi: a központi írásbeli vizsgát a szakirányú készségeket felmérő személyes találkozáson alapuló beszélgetés egészíti ki, amelynek során a tanulók tájékozottságára, valamint kreatív fantáziájára vagyunk kíváncsiak. A jelentkezők alkalmasságát a filmekhez és a mozgóképi ábrázoláshoz kapcsolódó kötetlen beszélgetés során mérjük fel.

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű matematika oktatással

 

Általános kerettanterv szerinti oktatás a reál beállítottságú és természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak. A 9. évfolyamtól emelt szinten tanulják a matematikát, a 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáson folytathatják a felkészülést a természettudományos, informatikai és műszaki továbbtanulásra.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi matematikából, részletek az iskola honlapján.

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű kínai nyelv oktatással

 

A 2022/23-as tanévtől emelt szintű kínai nyelvoktatás indult a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban. A tanulók a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének magyar és kínai anyanyelvű tanárainak segítségével egy sokrétű, színes és rendkívül gazdag nyelvet sajátíthatnak el a négy tanév során, emellett megismerhetik Kína több ezer éves kultúráját. Fontosnak ítéljük, hogy Gimnáziumunk versenyképességének növelése érdekében új, perspektivikus idegen nyelvek oktatása induljon el, a meglévő nyelvek professzionális szintű tanítása mellett. A diákok a kínai nyelv elsajátításával új fejezetet nyithatnak életükben, valamint a korábbiaktól eltérő gondolkodás- és szemléletmódot szerezhetnek. A nyelv minél szélesebb körű és mélyebb ismeretét Kína világhatalmi és -gazdasági térnyerése indokolja, ugyanakkor a városunkban és megyékben megjelenő kínai befektetők is igazolhatják.

Kilencedik évfolyamtól heti 5 órában tanulják a diákok a kínai nyelvet első idegen nyelvként. Második idegennyelvként heti 4 órában az angol nyelvet tanulják.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből, részletek az iskola honlapján.

 

Általános kerettantervű képzés emelt szintű olasz nyelv oktatással

 

Itália az ókortól kezdődően a művészetek hazája és az egyik szülőhelye volt a nyugati civilizációnak. A 2024/25-ös tanévtől a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium emelt szintű olasz nyelvi oktatással színesíti jelenlegi képzési kínálatát, amely régiós szinten egyedülálló. Bízunk a tagozat sikerében, hiszen Olaszországnak mindig nagy befolyása volt a világ kultúrájára. A római, az ókeresztény és a bizánci művészetek talaján fejlődött Itália rendkívül színes, sokoldalú és mégis egységes kultúrát teremtett. Bízunk abban, hogy az olasz kultúra inspiráló és motiváló lesz az érdeklődő fiatalok számára.

Kilencedik évfolyamtól heti 5 órában tanulják a diákok az olasz nyelvet első idegen nyelvként. Második idegennyelvként heti 4 órában az angol nyelvet tanulják.

 

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből, részletek az iskola honlapján.

 

Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás

 

Ötéves, angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés. A angol két tanítási nyelvű képzésen előzetes nyelvismeret ajánlott. A nyelvoktatás álkezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 16 órában tanulják az angol nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak.

A második nyelv angol célnyelv esetén a német nyelv.

Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanulmányaikat.

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből, részletek az iskola honlapján.

 

Magyar-francia két tanítási nyelvű oktatás

 

Ötéves, francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés. A francia két tanítási nyelvű képzésen előzetes nyelvismeret nem szükséges. A francia két tanítási nyelvű képzés esetében a képzés kezdő szintről indul. A tanulók az első évben heti 16 órában tanulják a francia nyelvet, a második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a célnyelven tanulnak.

A második nyelv francia célnyelv esetén az angol nyelv.

Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. A tanulók a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanulmányaikat.

Felvételi tárgya

Szóbeli felvételi magyar nyelvből, részletek az iskola honlapján.

 

A felvételi értékelése

A felvételi rangsor meghatározása az általános iskolából hozott pontok, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli felvételin szerzett pontok alapján történik.

Az általános iskolából hozott pontokat a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján számoljuk

 • magyar nyelv ÉS irodalom;
 • matematika;
 • történelem;
 • és idegen nyelv tárgyakból.

Felvételi

Pont

Központi írásbeli

100

Szóbeli 

40

Hozott pontok 

20

Összesen:

160

 

Felvételi időpontok

dátum

kezdés

képzés

vizsga tárgya

2024. január 20. szombat

10.00

központi írásbeli felvételi vizsga

2024. január 30. kedd

14.00

központi felvételi pótnap

2024. március 4. hétfő

14.00

emelt szintű dráma

gyakorlati felvételi

2024. március 5. kedd

8.00

emelt szintű vizuális kultúra

gyakorlati és szóbeli felvételi

2024. március 7. csütörtök

8.00

8.00

14.00

emelt szintű média

emelt szintű matematika

emelt szintű dráma

szóbeli felvételi elbeszélgetés

szóbeli matematikából

szóbeli felvételi

2024. március 8. péntek

 

8.00

két tanítási nyelvű angol

két tanítási nyelvű francia

emelt szintű kínai nyelv

emelt szintű olasz nyelv

magyar nyelv

(több tagozatra való jelentkezés esetén egyszer kell csak szóbelizni)

2024. március 18. hétfő

 

pótfelvételi telefonon vagy emailben egyeztetett időpontban

Beérkezés fél órával a felvételi vizsga megkezdése előtt. Kérjük a felvételizőket, hogy személyigazolványt vagy diákigazolványt, illetve tollat hozzanak magukkal.

Nyílt napok

 

2023. november 28-án kedden és 2023. november 29-én szerdán

nyílt napokat tartunk iskolánkban.

Szeretettel várjuk a nyolcadikos tanulókat és szüleiket.

Kérjük Önöket, hogy addig is kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját.

www.zrinyigimnazium.hu

Letölthető dokumentumok: