Középiskolai beiratkozás 2024

A SZÜLŐ VAGY MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TEENDŐI


Az e-Ügyintézés felületén 2024. június 19. és 2024. június 26. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Lásd a mellékletet!
A szülők vagy más törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő vagy más törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú intézménybe.

 

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJAIN


A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján 2024. június 26-28. között zajlik a középfokú iskolákban a beiratkozás.

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban a beiratkozásra 2024. június 27-én 8-12 óráig van lehetőség.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

Továbbá kérjük a Kedves Szülőt, hogy amennyiben a felvételt nyert gyermeke mégsem intézményünkbe iratkozik be, feltétlenül jelezze 2024. június 26-ig az titkarsag@zrinyigimnazium.hu e-mail címen.