Álláspályázat


MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Matematika - informatika szakos középiskolai tanár


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Matematika - informatika szakos középiskolai tanári feladatok ellátása, tehetséggondozás, versenyeztetés, emelt szintű vizsgára felkészítés, pedagógus munkakörrel járó feladatok.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Miskolc
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5.) Jelentkezés benyújtásának módja: Postai úton: Fridrikné Várhegyi Renáta intézményvezető asszony részére, Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5.) E-mailben: Fridrikné Várhegyi Renáta intézményvezető asszony részére, info@zrinyigimnazium.hu e-mail címre. További tájékoztatást az intézményvezető nyújt: 0630/359-5470-es telefonszámon.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázó nyilatkozata arról, ha Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programban vett részt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Oktatás, m.n.s., Egyetem/egyetemi diploma, matematika - informatika szakos középiskolai tanár
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Szakmai tudás, módszertani felkészültség.
  Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  Gimnáziumi oktatásban szerzett gyakorlat.
  Szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  önéletrajz
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.07.16. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:   A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.31. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.21.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.07.01.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/24095