KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 2023.

Az alábbiakban a 2023 01. 21-i központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tájékoztatásunkat olvashatják.

A középfokú jelentkezés feltételeként a tanulóknak közös központi írásbeli vizsgát kell tenniük

2023. JANUÁR 21-ÉN 10.00 ÓRAI KEZDETTEL

magyar nyelvből és matematikából.

A vizsga időtartama 2 x 45 perc. Mindkét feladatlapot a felvételizőknek ugyanabban a teremben kék tollal kell kitölteniük. A két írábeli között 15 perc szünetet tartunk.

A vizsgára 9.15 és 9.45 között kell megérkezni a tanulóknak.

A szülők bekísérhetik a gyermeküket és az iskola színháztermében várakozhatnak a vizsga alatt.

A felvételizők a terembeosztást a bejáratnál fogják megtudni.

Mobiltelefon a tanulónál lehet, amit a vizsga alatt az arra kijelölt helyre kell kitenni minden vizsgázónak. A két vizsgarész közti szünetben a vizsgázó és a szülő beszélhet egymással, de nem találkozhatnak a szünet rövidsége miatt.

Ha az írásbeli vizsgára jelentkező tanuló önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a 2023. január 21-i vizsganapon, akkor azt az iskola titkárságára minél előbb telefonon (46/504-352) jeleznie kell.

Kérelem és a hivatalos igazolás bemutatásával 2023. január 31-én 14 órától írhatja meg a pótló felvételi dolgozatokat.

A tanulónak személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolnia kell a személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt.

A feladatlapra a diákoknak rá kell írniuk a nevüket és születési idejüket.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2023. január 21-én 13 órától tekinthetők meg a www.oktatas.hu honlapon.

Az írásbelin elért nem végleges pontszámok megtekinthetők a www.zrinyigimnazium.hu honlapon a tanulói azonosító ismeretében legkésőbb 2023. január 25-én.

A felvételi dolgozatok megtekinthetők és az értékelő lapok átvehetők 2023. január 25-én (szerdán) 8-16 óráig az iskolában.

Javasoljuk a dolgozatok lefényképezését, és egyúttal kérjük Önöket, hogy megtekintéskor a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak az iskolában.

A dolgozatok javítására vonatkozóan 2023. január 26-án 8-16 óráig írásban lehet észrevételt  tenni.

Az észrevételeket elektronikusan kell eljuttatni az info@zrinyigimnazium.hu. email címre.

A beérkezett kérelmeket az iskola igazgatója 2023. január 27-én 16 óráig írásban elbírálja. A bírálatról készült határozatot elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára. Ha a szülő az észrevétel elbírálását nem fogadja el, akkor az iskola az Oktatási Hivatalhoz továbbítja az újbóli szülői észrevételt, ahol 3 munkanapon belül végleges döntés születik. A felülbírált dolgozatok értékelő lapját a tanév rendje szerinti időpontig, legkésőbb 2023. február 5-ig postán küldjük meg a vizsgázó számára.

A szóbeli vizsgára az eredmények ismeretében kell beadni a jelentkezési lapot 2023. február 22-ig, mely kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben előállított felvételi lap lehet. Kézi kitöltésre nincs lehetőség.

A FELVÉTELI SZÓBELI VIZSGA ELSŐ NAPJA 2023. FEBRUÁR 27.

A szóbeli vizsga beosztása iskolánk honlapján - www.zrinyigimnazium.hu - tekinthető meg 2023. február 23-tól. A részletekről később tájékoztatjuk Önöket. Kérjük, hogy a tanuló a beosztás szerinti időpontnál fél órával korábban érkezzen meg, erről külön értesítést nem küldünk.

 

Kedves Szülők, Tanulók!

Tudjuk, hogy mindannyian izgatottan várják az eredményeket.  Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyorsan és pontosan végezzük a javítást és az értékelést, de a jelentkezők számára való tekintettel a megjelölt határidőknél hamarabb nem tudunk felvilágosítást adni.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

                                                                       Fridrikné Várhegyi Renáta

                                                                               intézményvezető

Letölthető dokumentumok: