Erasmus+

Kettős projektzárás a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban

 

Az iskolai Erasmus -projektek egyik koordinátoraként már több több alkalommal hivatkoztam arra, hogy a 2022/23-as tanév nagyon speciális lesz a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium számára. A kivételesség oka, hogy két nagy projektünk mobilitásait szerveztük meg egy esztendő alatt, és zárjuk is mindkét projektünket.  Lássuk tehát sorban a megvalósított projekteket:

1.         Pedagógusaink szakmai-módszertani tovább fejlődését célzó Modern, európai iskolát tervezünk” című KA1-es projektünkben összesen nyolc mobilitást valósítottunk meg

2.         A stratégiai-partnerségi együttműködés cserediák mobilitásait illetően az Egészség és fenntartható fejlődés-vízió vagy szükségszerű realitás?” című Erasmus+ KA2-es projektünkben 11 mobilitást szerveztünk a tanévben. Iskolánk honlapján olvashatók az ezekről az eseményekről szóló tudósítások az Erasmuson innen, Erasmuson túl; Erasmus kaleidoszkóp és a Záró konferencia Brüsszelben című cikkekben.

Amiről azonban még nem szólt a fáma, az a kettős projketzárásunk volt, a 2023. június 12-én megrendezett Erasmus-nap. A két esemény óhatatlanul is összekapcsolódott, hiszen a két pályázat is szervesen épült egymásra. Amit a Modern európai iskolát tervezünk című project mobilitásai során tanultak iskolánk tanárai, azt azonnal ”hasznosították” a mindennapi oktató-nevelő munkájukban. A megtanult és alkalmazott új módszerekkel pl. a project alapú oktatás módszerei felvértezték a diákjaikat is, akik maguk is nagyszerű projekteket, prezentációkat készítettek. Az Erasmus-napon több helyszínen zajlottak az események: az aulában az Erasmus-projektbeli élményeikről fotókiállítást és gasztrobemutatót rendeztek a diákok. A gasztrobemutatón megkóstolhattuk a nemzetek finomságait, olyan süteményeket és ínyencségeket, melyeket a „host”-ok készítettek a cserediákok számára.  A Kék szalonban Preziverseny zajlott az Év prezentációja díjért! Öröm volt megtapasztalni, hogy a pedagógus továbbképzéseken elsajátított innovatív módszerek milyen sikeresnek bizonyultak diákjaink körében, hiszen nagyszerű prezentációkat, plakátokat, szórólapot és egyéb híranyagot készítettek, melyeket élvezetes előadás kíséretében mutattak be. A győztes prezentáció Takács Zsuzsanna 10. A osztályos tanuló munkája volt, a Parafrázisok című festmény másolásához készített munkanaplójába pillanthattunk be a prezentáció segítségével. (Zsuzsanna nyerte meg a festménymásolási versenyt is a fent említett munkájával.)

Az Európai Bizottság azonban nemcsak európai partneriskolák projekt alapú együttműködéseit támogatja, hanem az önkéntes munkának és a külföldi tanulásnak még számtalan egyéb egyéni és csoportos lehetőségét is kínálja. Ezekről iskolánk színháztermében hallhattak diákjaink Gergely Miklós, a Tempus Közalapítvány Eurodesk programjának észak-magyarországi koordinátora előadásában. Iskolai programunkról rövid híradás készült, melyet a következő linken érhetnek el a 2023. június 14. minap hírekben:

https://minap.hu/video/erasmus-program-zrinyiben

A kora délutáni órák a tanártovábbképzéseken tapasztaltak és tanultak bemutatásával folytatódtak. A Modern európai iskolát tervezünk című projektünk résztvevő kollégái egy-egy prezentációval kísért rövid előadásban számoltak be élményeikről. Ki-ki igyekezett a legsikeresebb, általa leginkább hasznosnak tartott applikációt, módszert a gyakorlatban is bemutatni. A kooperatív tanulást elősegítő, interaktív alkalmazások nagy sikert arattak. A résztvevő kollégák egy része már több alkalommal tapasztalhatta meg az Erasmus + mobilitások adta inspirációkat (Ferencsik Marcell, Horváth Cserne, Kissné Trembeczki Nóra, Kunos Nóra, Végvári Roberta) Az Erasmus-programokhoz újonnan Horváthné Szőke Ágnes és Kudlákné Balogh Nóra matematikatanárnők csatlakoztak. Ők mindketten idegen nyelvet tanulni utaztak, Horváthné tanárnő angolt tanult Dublinban, Kudlákné tanárnő olaszt Rómában. Fiatal pedagógusaink is kedvet kaptak, új belépőként üdvözölhettük Oláh Alexandra kolléganőt is, aki magyar-történelem szakos létére az új IKT-alkalmazások kiegészítőjeként robotikát is tanult. De hogy a tudásmegosztás még hatékonyabbá is váljon, ki-ki “édesítette” a prezentációját egy-egy nemzeti csemegével. A Kék szalon nagyasztala pár röpke órára “terülj, terülj, asztalkámmá” változott.

Arról, hogy ki hol járt, mit tanult, és hogyan érezte magát, valljanak a prezentációk és a fotók.

Végezetül egy örömhír, a Lifelong learning jegyében iskolánk Erasmus-programjai folytatódnak, hiszen iskolánk akkreditált intézmény lett, és a Tempus Közalapítvány kuratóriuma a következő 2023-1-HU01-KA121-SCH-000138022 számú pályázatunkat támogatásra elfogadta. Kezdődhet az új projektek megvalósítása 2023. június 1-től az elkövetkező 15 hónapon át.

Kissné Trembeczki Nóra

szervező tanár