Tájékoztató a jogorvoslati kérelem benyújtásáról

Valamennyi új zrínyis diáknak gratulálunk!

A felvételi értesítéseket a napokban postázzuk a tanulóknak.

A felvételt nem nyert tanulók az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Intézményhez benyújtott, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatójának címzett jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. A kérelemhez csatolni kell az iskola elutasító határozatának másolatát.

Kérelem beadása a következő e-mail címen: info@zrinyigimnazium.hu

 

FELLEBBEZÉSI KÉRELEM

 

Miskolci Tankerületi Központ

dr. László István      

Tankerületi Igazgató részére

3527 Miskolc

Selyemrét u. 1.                                                                                              Tárgy: Jogorvoslati kérelem

 

Tisztelt Tankerületi Igazgató Úr!

 

Gyermekem …………………………………………………...,
született:…………………………………….,………..év…………..hó………nap,
anyja neve: ……………………………………………...,

lakcíme: ………………………………………………………………………………………...,
oktatási azonosítója ………………………,
aki a(z) ………………………………………………………….………….…...általános iskola

nyolcadik osztályos tanulója, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumba,  az általa megjelölt ………………………………………………………tagozatra nem nyert felvételt.

 

Fellebbezési jogommal élve kérem az iskola fenntartóját, szíveskedjék gyermekem felvételivel kapcsolatos elutasító határozatot felülbírálni és lehetőségei szerint számunkra kedvező döntést hozni.

 

Fellebbezésemet az alábbiakkal indokolom:

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Értesítését  az alábbi címre várjuk.

 

Név: ……………………………….……..

Lakcím (irányítószámmal): ………………………………………………………………….

E-mail cím: ……………………………………………

Telefon: ………………………………….

 

Melléklet: A középiskola elutasító határozata

 

Kelt: ………………………………., 20…. ………………………

 

                                                           Tisztelettel:    

     ………………………………………….

                                                                                              szülő/gondviselő neve

 

                                                                                   ………………………………………….
                                                                                                          aláírás

 

 

A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

A jogorvoslati kérelem elbírálásáról a Miskolci Tankerületi Központ dönt.

Letölthető dokumentumok: