Erasmus kaleidoszkóp

Lassan a végéhez közeledik, a Modern európai iskolát tervezünk című (2020-1-HU01-KA101-070812) projektünk mobilitásai megvalósításának időszaka. A pályázatunk az Európai perspektíva című projektünk szerves folytatásaként ismételten nyolc zrínyis tanár számára biztosított újabb szakmai-módszertani továbbképzési lehetőségeket 2020.12. 31. és 2023. 06.29. között.

A pályázatban részt vevő kollégák olyan szakmai-módszertani kurzusokon vettek részt, melyek iskolánk Európai fejlesztési tervében megfogalmazott stratégiai céljainak megvalósításához járulnak hozzá. A legátfogóbb intézményi célunk az iskola nemzetköziesítése terén előre lépni újabb partneriskolákkal való kapcsolat kialakításában, ezért valamennyi résztvevő azzal a küldetéssel is indult a kurzusra, hogy keressen és találjon együttműködésre kész oktatási intézményeket. Mindezek mellett tanáraink módszertani repertoárját igyekeztünk bővíteni a kurzusokon tanult új módszerek elsajátításával, különösen a digitalizáció terén. Az új módszerek tanórai alkalmazásával szeretnénk diákjaink számára még motiválóbb tanórákat tartani, hiszen a kreativitást fejlesztő, interaktív és kooperatív módszerekkel sokkal biztosabb tudást és hosszú távú érdeklődést tudunk fenntartani. Ezeket egészítik ki az iskolai jóllét növelését célzó és iskolai lemorzsolódást közvetetten megelőző kurzusok pl. mindfulness.

Ebben a projektben az három kollégánk ugyanabban az időpontban jelentkezett továbbképzésre 2022. július 4. és július 15. között. Ferencsik Marcell, iskolánk igaztóhelyettese Lindauban járt, és intenzív német nyelvi kurzuson gazdagította német nyelvtudását. Horváthné Szőke Ágnes matematikatanárnő pedig Dublinban a Trinity College-ban szervezett intenzív angol nyelvi kurzuson (English for Teachers) fejlesztette angol nyelvtudását. Végvári Roberta magyar nyelv és irodalom és media szakos kolléganő. a portugáliai Sesimbrában a Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom c. továbbképzésen tanulmányozta a tanulói motivációt és az osztálytermi jóllétet növelő technikákat 2022. július 4. és 9. között.

 Ezt követően 2022 augusztusában a két projektmenedzser tanárnő vett részt továbbképzésen: Kunos Nóra tanárnő 2022. augusztus 8. és 12. között Helsinkiben járt, és az Effective Career Planning for Students c. kurzust végezte el. Kissné Trembeczki Nóra Tenerifén a Teaching languages in the Digital Era: the Best Apps, Web Platforms and ICT Soultions for Learning Languages c. képzésen vett részt 2022. augusztus 14. és 20. között. A hatékony pályaorientációs tevékenység nagyon fontos nevelői feladat, hiszen az önismeret fejlesztésével és személyre szabott pályaorientációs technikákkal segítjük tanítványainkat a személyiségükhöz illő célok tudatosításában és elérésében.

További három kurzus megvalósítására 2023-ban került, illetve kerül sor. Oláh Alexandra fiatal kolléganő Rómában ICT in Educaion: the new school c. kurzuson robotikát tanult, illetve új IKT-fejlesztésekkel ismerkedett meg, melyekkel meg tudja majd újítani a humán tárgyak tanítását osztályaiban. Iskolánk másik igazgatóhelyettese, Horváth Cserne kolléganő jelenleg éppen Helsinkiben tartózkodik, hiszen 2023. április 16. és 22. között a finn oktatási rendszerrel és iskolatípusokkal ismerkedik a Structured Educational Visit to Schools and Training Seminars c. kurzus keretében. Az Erasmus-programok legfontosabb célja az Európai Unió oktatási rendszerei közötti együttműködés megteremtése, és a megszerzett tudás átadásának és megosztásának biztosítása az iskolákon, intézményeken belül és kívül, országhatárokon átívelően. Végül, de nem utolsósorban Kudlákné Balogh Nóra, iskolánk matematikatanára, autentikus nyelvi környezetben olasz nyelvet fog tanulni Rómában egy intenzív Intensive Standard Course keretében 2023. május 8. és 12. között.

A pályázat mutatja, hogy iskolánk nem nyelvszakos, fiatal tanárai is nyitottak idegen nyelvi ismereteik gyarapítására, hiszen a megfelelő idegen nyelvi kompetenciák előfeltételei akár a szakmai továbbképzéseknek, akár további Erasmus+ pályázatban való részvételnek.

Arról, hogy ezek a kurzusok nemcsak a szakmai továbbfejlődés számára jelentenek alkalmakat, hanem nemzetközi baráti kapcsolatok kialakítására is, ízelítőt nyújtanak a következő képek.

Kissné Trembeczki Nóra