Középiskolai beiratkozás 2023

A SZÜLŐ VAGY MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TEENDŐI

  • Az e-Ügyintézés felületén 2023. június 14. és 2023. június 21. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Lásd a mellékletet!
  • A szülők vagy más törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
  • A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő vagy más törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú intézménybe.

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJAIN

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján 2023. június 21-23. között zajlik a középfokú iskolákban a beiratkozás.

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban a beiratkozásra 2023. június 22-én 8-12 óráig van lehetőség.

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

Továbbá kérjük a Kedves Szülőt, hogy amennyiben a felvételt nyert gyermeke mégsem intézményünkbe iratkozik be, feltétlenül jelezze 2023. június 16-ig az info@zrinyigimnazium.hu e-mail címen.