KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 2022.

Az alábbiakban a 2022 01. 22-i központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tájékoztatásunkat olvashatják.

A középfokú jelentkezés feltételeként a tanulóknak közös központi írásbeli vizsgát kell tenniük

2022. JANUÁR 22-ÉN 10.00 ÓRAI KEZDETTEL

magyar nyelvből és matematikából.

A vizsga időtartama 2 x 45 perc. Mindkét feladatlapot a felvételizőknek ugyanabban a teremben kék tollal kell kitölteniük. A két írábeli között 15 perc szünetet tartunk.

A vizsgára 9.15 és 9.45 között kell megérkezni a tanulóknak.

A szülők az iskola bejáratáig kísérhetik a gyermeküket.

Testhőmérséklet mérése és fertőtlenítés belépéskor kötelező.

A felvételizők a terembeosztást a bejáratnál fogják megtudni.

A vizsgatermekben a vizsgázók száma maximum 10 fő.

Maszk viselése a teremben a diákok számára ajánlott, de nem kötelező.

Tantermen kívül viszont kötelező maszkban tartózkodni.

A fertőtlenítési lehetőség mindenhol biztosítva lesz.

Mobiltelefon a tanulónál lehet. A két vizsgarész közti szünetben a vizsgázó és a szülő beszélhet egymással.

Ha az írásbeli vizsgára jelentkező tanuló önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a 2022. január 22-i vizsganapon, akkor azt az iskola titkárságára minél előbb telefonon (46/504-352) jeleznie kell.

Kérelem és a hivatalos igazolás bemutatásával 2022. január 27-én 14 órától írhatja meg a pótló felvételi dolgozatokat.

A tanulónak személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvánnyal igazolnia kell a személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt.

A feladatlapra a diákoknak rá kell írniuk a nevüket és születési idejüket.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2022. január 22-én 13 órától tekinthetők meg a www.oktatas.hu honlapon.

Az írásbelin elért nem végleges pontszámok megtekinthetők a www.zrinyigimnazium.hu honlapon a tanulói azonosító ismeretében legkésőbb 2022. január 26-án.

A felvételi dolgozatok – az érvényben lévő járványügyi óvintézkedések betartásával – megtekinthetők, és az értékelő lapok átvehetők 2022. január 26-án (szerdán) 8-16 óráig az iskolában.

Javasoljuk a dolgozatok lefényképezését, és egyúttal kérjük Önöket, hogy megtekintéskor a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak az iskolában.

A dolgozatok javítására vonatkozóan 2022. január 27-én 8-16 óráig írásban lehet észrevételt  tenni.

Az észrevételeket elektronikusan kell eljuttatni az info@zrinyigimnazium.hu. email címre.

A beérkezett kérelmeket az iskola igazgatója 2022. január 28-án 16 óráig írásban elbírálja. A bírálatról készült határozatot elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára. Ha a szülő az észrevétel elbírálását nem fogadja el, akkor az iskola az Oktatási Hivatalhoz továbbítja az újbóli szülői észrevételt, ahol 3 munkanapon belül végleges döntés születik. A felülbírált dolgozatok értékelő lapját a tanév rendje szerinti időpontig, legkésőbb 2022. február 4-ig postán küldjük meg a vizsgázó számára.

A szóbeli vizsgára az eredmények ismeretében kell beadni a jelentkezési lapot 2022. február 18-ig, mely kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben előállított felvételi lap lehet. Kézi kitöltésre nincs lehetőség.

A FELVÉTELI SZÓBELI VIZSGA ELSŐ NAPJA 2022. FEBRUÁR 24. 8:00

A szóbeli vizsga beosztása iskolánk honlapján - www.zrinyigimnazium.hu - tekinthető meg 2021. február 21-től. A szervezés részletei a vírushelyzettől függenek, a később tájékoztatjuk Önöket. Kérjük, hogy a tanuló a beosztás szerinti időpontnál fél órával korábban érkezzen meg, erről külön értesítést nem küldünk.

 

Kedves Szülők, Tanulók!

Tudjuk, hogy mindannyian izgatottan várják az eredményeket.  Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyorsan és pontosan végezzük a javítást és az értékelést, de a jelentkezők nagy számára való tekintettel a megjelölt határidőknél hamarabb nem tudunk felvilágosítást adni.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

                                                                       Fridrikné Várhegyi Renáta

                                                                               intézményvezető