Beiratkozás a 2022/2023. tanévre

A SZÜLŐ VAGY MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TEENDŐI

  • Az e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Lásd a mellékletet!
  • A szülők vagy más törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
  • A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő vagy más törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú intézménybe.

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJAIN

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján 2022. június 22-24. között zajlik a középfokú iskolákban a beiratkozás.

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban a beiratkozásra 2022. június 23-án 8-12 óráig van lehetőség.

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!