Tájékoztató végzőseink számára

Kedves Végzősök!

2020. április 9-én kiderült, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban sem lesznek szóbeli érettségi vizsgák a legtöbb tárgyból.

A következőkben a 2021-es érettségivel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről szeretnélek tájékoztatni titeket.

A 2021 májusi érettségi vizsgaidőszakban - hasonlóan a 2020 tavaszához - a szóbeliket és a gyakorlati vizsgarészeket alapvetően nem tartják meg.

Persze kivételek idén is vannak:

  • abban az esetben ugyanis meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát, ha az adott tárgyból ezen a szinten egyébként csak szóbeli vizsgarész van. Ilyen például a 12.B és 12.C osztály esetében a célnyelvi civilizáció.
  • a rendeletben külön kitérnek arra is, hogy idén testnevelésből szóbeli és gyakorlati vizsgát is kell szervezni, viszont úszás és küzdősport nem szervezhető meg.
  • ugyancsak meg kell szervezni a szóbelit, ha valaki szakértői bizottság véleményére alapozott igazgatói döntés alapján írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. Ez a Zrínyiben idén egy végzőst érint.

Az érettségi eredményét idén is a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítményetek alapján százalékos formában állapítják majd meg. Tehát a legtöbb vizsga esetében az írásbeli eredménye lesz a végleges eredmény. 

A rendeletben arra is kitérnek, hogy a tavaszi vizsgaidőszakban tett sikeres érettségit teljes értékű vizsgának kell tekinteni, nem származhat senkinek hátránya abból, hogy a járvány miatt nem kerülnek megrendezésre a szóbeli vizsgák.

Szeretnék kitérni a testnevelés gyakorlati vizsgára, mivel ebben a tanévben ez most több diákot is érint. 

  • A gyakorlati vizsgán az úszás vagy a küzdősport, önvédelem gyakorlatokkal 10 pontot lehet szerezni, így ezek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont lesz.
  • Emelt szinten a gyakorlati vizsgán ugyanezekért a gyakorlatokért több pont jár (maximum 20 pont), így - mivel ezeket törlik az idei vizsgáról - a maximális pontszám 80 pontra módosul.

A rendelet szerint vizuális kultúra tárgyból középszinten a pontszámotokat az írásbeli vizsgarész alapján, a gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

Az írásbeli dolgozatokat 2021. május 31-én hétfőn és 2021. június 1-jén kedden lehet majd megtekinteni. Ekkor a vizsgadolgozatokat le is fényképezhetitek. Az észrevételeiteket elektronikus úton küldhetitek majd el 2021. június 2-án 16 óráig.

A rendelet szerint a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül kell megállapítani. Vagyis ha emelt szinten legalább 60 százalékot értek el a nyelvi érettségin, akkor B2-es, komplex típusú, ha 40 és 59 százalék közti eredményt értek el, akkor pedig B1-es, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül az érettségitek.

Felmerülhet bennetek az a kérdés is, hogy lehet-e majd javítani szóban. Igen lehet, viszont csak akkor, ha nagyon rosszul sikerült az írásbeli. A szóbeli vizsgát ebben az esetben csak akkor engedik a szabályok, ha az adott vizsgatárgyból a középszintű írásbeli vizsgátok teljesítménye elérte a 12 százalékot, de nem érte el a 25 százalékot.

Amennyiben mégsem szeretnétek idén tavasszal érettségi vizsgát tenni, arra megvan a lehetőségetek. Visszaléphettek, de én arra bíztatlak benneteket, hogy mindenképpen gyertek el vizsgázni.

Kötelességem tájékoztatni benneteket, hogy amennyiben nem jelentek meg az adott vizsganapon, vagy nem adjátok be a projektmunkátokat határidőre, akkor idén a javító vagy pótló vizsgára való utasítástól el kell tekinteni, a vizsgajelentkezéseteket egyszerűen törölni fogják. Viszont ne gondoljátok, hogy ősszel könnyebb dolgotok lesz.

A 2021-es tavaszi vizsgákon is maximum tízen lehettek majd egy vizsgateremben, minimum 1,5 méteres távolság betartásával. Az iskolába lépéskor hőmérséklet-mérésre és kézfertőtlenítésre kerül majd sor, ahogy azt már megszokhattátok. Természetesen biztosítani fogunk az iskolában kézfertőtlenítőt a folyosókon és a mosdókban is. Az írásbeli alatt a maszkviselés a vizsgaszervezőknek és a felügyelő tanároknak kötelező lesz, nektek a vizsga előtt, a folyosókon és az iskola többi helyiségében kötelező lesz, az írásbeli vizsga alatt csak ajánljuk, de nem lesz kötelező.

A rendelet szerint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesít majd benneteket. A helyszín középszinten a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium lesz, emelt szinten angol nyelvből szintén a mi iskolánk, más emelt szintű vizsgatárgyak esetében pedig majd értesítést fogtok kapni a vizsga helyszínéről.

Idén 2021. május 3-án indulnak az írásbeli vizsgák, és 2021. május 25-én, az olasz érettségivel zárulnak. Fontos még tudnotok, hogy a tanév és az érettségi rendje alapján idén is 9 órakor kezdődnek majd a vizsgák az első héten. Míg 2020-ig a vizsgák az első héten is 8-kor kezdődtek, addig tavaly a járványügyi helyzet miatt egy órával későbbre tették a vizsgakezdést. Ez továbbra is így marad az öt fő tantárgy (magyar, matematika, történelem, angol nyelv és német nyelv) esetében. A második héttől a délelőtti és a délutáni vizsgák is reggel 8 órakor illetve délután 14 órakor kezdődnek majd.

Az összes vizsgaidőpontot részletesen megtaláljátok ennek a tájékoztatónak a végén.

Tudom milyen sok nehézséget hozott számotokra az elmúlt egy év. Viszont hiszem, hogy ezek a nehézséget segítettek abban, hogy önállóbbakká váljatok és erősödjön a felelősségtudatotok. Azt is tapasztalhattátok, hogy a saját sorsotokért ti vagytok a felelősek.

Most biztosan úgy érzitek, hogy semmit nem tudtok, minden összeesküdött ellenetek. De higgyétek el, hogy mire eljön az első megmérettetés napja, a helyére kerülnek a dolgok és minden jól fog menni. Higgyetek magatokban és higgyétek el azt is, hogy veletek vagyunk, veletek leszünk lélekben. Tanáraitok és szüleitek veletek együtt fognak izgulni május első napjaiban. Én bízom tanáraitokban. Tudom mennyi és milyen komoly munka folyik a háttérben, hogy még most, az utolsó napokban is mérlegeljenek és ebben a lehetetlen helyzetben is átadják nektek azt a tudást, amire még szükségetek lehet. Ha dicsérnek benneteket, azt megérdemlitek, de ha dorgálnak, akkor higgyétek el, az is értetek van.

Kérlek benneteket, hogy az utolsó tanítási órákat vegyétek nagyon komolyan. Észre sem veszitek olyan gyorsan itt lesz a vége. Szánjátok rá az időtöket még az ismétlésre, az anyag rendszerezésére. Gondolkozzatok el, miből kell még esetleg egy kicsit többet gyakorolni. Biztatlak benneteket, hogy töltsetek le régebbi érettségi feladatsorokat az oktatas.hu oldaláról, és nézzétek meg, hogy melyik vizsgatárgyból hol álltok. Osszátok be jól a hátralevő időt. A legtöbb, amit most tehettek, az az, hogy figyeltek tanáraitok minden szavára és tanultok. A befektetett energia meghozza gyümölcsét, majd meglátjátok.

Tudom mennyi veszteség is ért benneteket. Nem is sorolom mi minden maradt ki utolsó gimnáziumi évetekből, mert nem érnék a végére, és nem is akarom fájdítani a szíveteket. Most egyet tehettek: nézzetek előre, próbáljatok meg minél többet kihozni a jelenlegi helyzetből.

Kitartást kívánok az elkövetkező két hétre!

Miskolc, 2021. április 15.

                                                                       Fridrikné Várhegyi Renáta

                                                                                          igazgató