Őszi érettségi tájékoztató

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 7.

Helye: Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium titkárság

2020. szeptember 2-7-ig 08:00-16:00

Telefon: 46-504-352 

 

GIMNÁZIUMI TANULÓI JOGVISZONNYAL (nappali munkarend) RENDELKEZŐK

Jelentkezéshez szükséges:

- iskolalátogatási igazolás

- középiskolai bizonyítvány másolata

- korábbi vizsgák esetén törzslapkivonat

- még be nem fejezett tantárgy esetén osztályozó vizsga eredménye (legkésőbb 2020. október 1-ig)

- tanulói oktatási azonosító kártya /másolat/

- személyazonosító igazolvány és lakcímkártya /másolat/

- testnevelés és informatika tantárgy esetén nyilatkozat kitöltése

A végleges jelentkezési lapot kiskorú tanuló esetén a szülőnek is alá kell írnia!

 

TANULÓI JOGVISZONNYAL NEM RENDELKEZŐK (középszint)

Jelentkezéshez szükséges:

- érettségi bizonyítvány

- középiskolai bizonyítvány, törzslapkivonat (ha nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal)

- tanulói oktatási azonosító kártya /másolat/

- személyazonosító igazolvány és lakcímkártya /másolat/

- vizsgadíj befizetésének igazolása /középszint 24.000 Ft.-/

- testnevelés és informatika tantárgy esetén nyilatkozat kitöltése