Koszorúzás

Hagyomány iskolánkban, hogy február 18-án, Zrínyi Ilona halálának évfordulóján ünnepélyes iskolagyűlésen emlékezünk meg gimnáziumunk névadójáról, és a tanulók megkoszorúzzák az aulában Varga Éva szobrászművész Zrínyi Ilona szobrát.

A digitális oktatás miatt az iskolagyűlés idén elmaradt, de szűk körben, a járványügyi szabályok betartásával az ünnepséget megtartottuk, és összekötöttük az új történelem szaktanterem felavatásával.

Zrínyi Ilona szobránál Fridrikné Várhegyi Renáta igazgatónő emlékezett meg „Európa legbátrabb asszonyáról”, hazaszeretetét, erkölcsi tartását példaképül állítva a mai fiatalok elé. Lövei Réka 10. C osztályos tanuló felolvasta Zrínyi Ilonának fiához, II. Rákóczi Ferenchez írt búcsúlevelét, Fekete Flóra és Molnár Márk pedig elhelyezte a diákok koszorúját a fejedelemasszony szobrán.

Ezután felavattuk az új történelem szaktantermet, ami az A12-es teremben kapott helyet. Mátyus Balázsné, a történelem munkaközösség vezetője felidézte a már megszűnt történelem tagozat történetét. Elmondta, hogy Hencz Andrea tanárnő javaslatára F. Pollner Erika tanárnő útmutatásai alapján a rajz tagozatosok készítették azokat a portrékat a magyar történelem nagy alakjairól, amelyek Pollner tanárnőnek köszönhetően valóságos kiállításként díszítik a tanterem falát. Reményét fejezte ki, hogy ez a tanterem egy olyan szellemi műhelynek ad majd helyet, amiből újra éledhet a történelem tagozat.

Az ünnepségen részt vett Titkos Sándorné nyugalmazott igazgatóhelyettes, a történelem tagozat egyik alapítója és Hegedűs Attila végzős történelem-földrajz szakos tanárjelölt is, aki az utolsó tagozatos osztályban érettségizett és jelenleg a tanítási gyakorlatát végzi az iskolában.