„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola”

Pályázati felhívás 4.0

„Ismeretek az életnek”

A pályázat célja

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához, a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

A pályázati elismerés

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, amelyek hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. A pályázat közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt, az ITM elismerő címet adományoz a nyertes pályázónak.

A pályázat beküldésének módja

A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a fogyasztovedelem@itm.gov.hu címre. A pályázat a 2019/2020-as tanév ideje alatt bármikor benyújtható. A pályázati felhívás, adatlap és nyilatkozat megtalálható a www.kormany.hu honlapon. A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím odaítélésének szempontjai A cím odaítélésének feltétele, hogy a Pályázó iskola a pályázati formanyomtatványnak megfelelő pályázat beadásakor az alábbi szempontok közül legalább 3 szempontnak megfeleljen, és a jövőre nézve vállalja ezen túl legalább 1 további szempont teljesítését. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a Pályázó iskola, amelyik együttműködik a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel már rendelkező intézménnyel is.

1. Fogyasztói tudatosságra nevelés

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola elősegíti és támogatja az adott köznevelési intézményben történő rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását, a tanórákon rendszeresen foglalkozik a fogyasztóvédelmi ismeretek átadásával.

2. Felelős és biztonságos internet és közösségi média használatra nevelés

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős és biztonságos internet és közösségi média használatának kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányában való elmozdulását, az e-kereskedelem bővülését, különös tekintettel a közösségi média felületein történő vásárlásra. Ennek érdekében biztosítja e témakörhöz kapcsolódóan előadások megtartását, tájékoztató anyagok eljuttatását a tanulók részére.

3. Reklámelemzés a megtévesztő hirdetések tükrében

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola nagy hangsúlyt fektet a diákok reklámokkal szembeni tudatos fogyasztói szemléletének kialakítására. Ennek érdekében az elektronikus (online magazinok, közösségi média) és hagyományos (TV, nyomtatott) sajtótermékekben megjelenő reklámok elemzését végzi a diákokkal, figyelemmel a megtévesztő reklámok felismerésére.

4. Kreatív és innovatív módszerek alkalmazása a fogyasztóvédelmi ismeretek átadása során

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola nyitott a fogyasztóvédelem oktatásában a kreatív és innovatív módszerek használatára, amelyeket eredményesen tud alkalmazni a fogyasztóvédelmi ismeretek átadásában, felkeltve a tanulók érdeklődését A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a diákok képességeket szerezzenek a mindennapi életben előforduló fogyasztóvédelmi problémák megoldására.

5. Pénzügyi ismeretek megalapozása

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola nagy figyelmet fordít a tanulók pénzügyi ismereteinek a megalapozására, amelynek érdekében lehetőséget biztosít pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretek oktatására.

6. Fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztése

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a tanulók vállalkozási ismereteinek megalapozása során kiemelt figyelemben részesíti a fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet bővítését, ennek keretében részt vesz ilyen tárgyú tanulmányi versenyeken, elősegíti a helyi online és offline fogyasztóbarát személettel bíró vállalkozások gyakorlati tevékenységének a megismerését.

7. Együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és civil szervezetekkel

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola együttműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalaival, a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel, a fővárosi és megyei kereskedelemi és iparkamarákkal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel. 

8. Fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola tanulói meghatározott időközönként részt vesznek fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által tanulók részére szervezett fogyasztóvédelmi vetélkedőn.

9. Fenntartható fogyasztás elterjesztése

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola rendszeresen szervez fenntartható fogyasztás elterjesztését szolgáló programokat diákjai számára. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem kapcsolatára, valamint azok fontosságára.

10. Kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola oktató jelleggel megszervezi kereskedelmi egységek, piacok látogatását, elősegítve helyi termelői piacok, termékek, valamint fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet megismerését és a fogyasztóvédelmi tudás gyakorlati használatát.

A pályázó a pályázati felhívásban szereplő 10 tevékenységi körön felül további, már megvalósított, és egyéb fogyasztóvédelmi érintettségű kezdeményezésekkel is pályázhat.

A pályázathoz és a fogyasztóvédelem oktatáshoz használható szakmai anyagok megtalálhatóak a www.kormany.hu Dokumentumok aloldalon és a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon.

A pályázatok értékelése

A beérkezett pályázatokat előzetesen Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címről az ITM dönt. A pályázatok beérkezését követően az értékelés és a döntés a pályázat beadási határidejéhez hasonlóan folyamatos. Elutasított pályázat esetén, amennyiben a Pályázó iskola új, fogyasztói tudatosságot növelő programot valósított meg, akkor a Pályázó iskola az elutasítást követő 3 hónapon túl ismét benyújthatja pályázatát. A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az átadástól számított öt évig viselhetik a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím odaítélését követő feladatok

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az elismerő címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít a www.fogyasztovedelem.kormany.hu, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal honlapjára.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola a pályázatban megjelölt vállalások megvalósulásáról a cím átadását követő egy éven belül írásos beszámolót készít az ITM Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság részére. Ennek elmaradása a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elvesztésével jár. Ezen felül a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím birtoklásának időszakában évente beszámol arról, hogy milyen módon tartja fenn a fogyasztói tudatosságra nevelő programjait.

Letölthető dokumentumok: