Központi felvételi vizsga: 2020. január 18., 10:00 óra

A felvételi vizsga két részből áll. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán, mely egy – egy matematikai és anyanyelvi feladatsort tartalmaz.

A központi felvételi vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat), 10:00 óra

A felvételi vizsga feladatlapjai és megoldó kulcsai 2020. január 18-án 13 órától megtekinthetők a www.oktatas.hu honlapon.

A felvételi eredményét közlő értékelő lapok 2020. január 23-én (csütörtök) 0800-1600-ig átvehetők a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban (12.A terme), a tanulók ennek fénymásolatát csatolják majd az egyes középiskolákba beadott jelentkezési laphoz.

A kijavított feladatlapok megtekintési lehetősége:

2020. január 23. (csütörtök) 0800-1600 (12.A terme)

Másolatok elektronikus úton készíthetők.

Az esetleges észrevételeket 2020. január 24-án (péntek) 1600-ig írásban kérjük a titkárságon leadni. A felüljavítási kérelmekre írásban, postai úton adunk választ.

Részletes tájékoztatót a Beiskolázás/Nyolcadikosoknak fül alatt talál.