Média! Változás történt a felvételi időtartamában

Tisztelettel tájékoztatjuk az emelt szintű mozgóképkultúra- és médiaismeret tagozatra jelentkező tanulókat és szüleiket, hogy a tagozat iránti fokozott érdeklődés, a jelentkezők nagy száma miatt a 2019. február 28-ra (csütörtökre) és március 1-re (péntekre) meghirdetett felvételi elbeszélgetés időtartamát az alábbiak szerint módosítjuk:

mindkét felvételi napon már reggel 8:00 és 12:00 között

várjuk mindazokat a tanulókat, akik a délelőtti órákban részt tudnak venni a felvételin.

(A felvételi eljárás mindkét nap délutánján az eredetileg tervezett rend szerint, azaz 13:00 órai kezdettel 18:00-ig folytatódik mindazok számára, akiknek csak a délutáni időpont alkalmas.)

Kérjük, hogy akiknek megfelel a felvételi elbeszélgetésre egy délelőtti időpont, az alábbi email-címre küldött üzenetben jelezzék erre vonatkozó szándékukat:

vegvari.roberta@zrinyigimnazium.hu

zsamba.laszlo@zrinyigimnazium.hu

(Kérjük, hogy az üzenetben szerepeljen a tanuló neve, általános iskolája, melyik nap délelőttjén kíván felvételizni és hány órakor tudna megjelenni.)

Minden hozzánk jelentkező tanuló számára szeretnénk biztosítani a bemutatkozáshoz szükséges nyugodt körülményeket és a megfelelő időkeretet. A felvételi kezdési időpontját ennek figyelembe vételével módosítottuk.