OKTV díjátadó

Pallagi Ivett, a 12. A osztály tanulója kilencedikes korától tudatosan készült a filmkészítésre. Saját bevallása szerint, ha lett volna már akkor, film-média tagozat, arra jelentkezett volna. Kilencedikesként lipdub videót készített az osztályáról, aztán forgatott többek közt a gólyatáborról szóló tudósítást, majd dráma tagozatos osztálytársairól afféle hangulatfilmet a 20 éves drámás találkozóra, 11.-ben megrendezte osztálya kampányfilmjét, és még most, az írásbeli és szóbeli érettségije között is dolgozott egy feladaton: a Tartuffe híres tetőpont-jelenetének filmes adaptációját fényképezte és vágta egy művészetoktatási innovációt célzó projekt részeként.

Ivett két alkalommal is részt vett egy évente szervezett nyári intenzív filmkészítő workshopon, ahol neves filmszakemberek irányításával egyetemisták, középiskolás diákok és mozgóképtanárok együtt valósíthatják meg filmötleteiket. A 11. évfolyamon, tavaly a mozgókép- és média fakultáción döntötte el, hogy megpróbálkozik az OKTV feladataival.  Ebben az évben a 11. helyen végzett a verseny döntőjében. 12.-ben újra benevezett az OKTV-re, ezúttal országos 1. helyezést ért el.  A kreatív mozgókép készítési feladat mellett a médiajelenségek szakszerű elemzésében is bizonyított az OKTV-n: remek elemző esszét írt a Viszkis c. filmről. Felkészítő tanárával éppen holnap utazik Budapestre, az OKTV nyertesek díjkiosztó ünnepségére, ahol az első helyezésért járó elismerő oklevélen túl tanár és tanítványa a Magyar Nemzeti Filmalap különdíjában is részesülnek.      

Végül hadd idézzem Ivett felkészítő tanárának szavait: A különféle művészeti tantárgyak – dráma, irodalom, film – metszéspontjában a vadóc kislányból a gimnázium négy éve alatt céltudatos, kitartó, munkájára igényes és önmaga elé egyre magasabb mércét állító tanítvány lett, akivel öröm volt a közös munka, igazi flow élmény. Nem titok: nagyon szeretem Ivettet. Szívből kívánom, hogy minden vágya teljesüljön.

Végvári Roberta a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium magyar-média szakos tanára. Munkáját magas szintű szakmai felkészültség, igényesség jellemzi. Diákjait önálló gondolkodásra neveli, a kultúra sokféleségének, értékeinek megismerésére és felismerésére ösztönzi. Szakmai és módszertani felkészültsége kiváló. Változatos órákat tart, ahol használja és használtatja a modern kommunikáció eszközeit. Diákjai számára különböző iskolai és iskolán kívüli programokat szervez, amelyek mind a tanulók fejlődését szolgálják. Munkájának eredményességét mutatják diákjainak érettségi és felvételi valamint versenyeredményei. 2013-ban az elsők között kapta meg a Bonis Bona díjat

Végvári Roberta az iskola magyar- média munkaközösségének vezetője, ő készítette el a média tagozat helyi tantervét.

Évente költészetnapi verses flashmobot szervez agilis tanítványokkal a diákságnak. Ehhez mindig Facebook-eseményt hoznak létre, más-más konkrét ötletre építve a rendezvényt. Így történt ez az idén is.

Intézményen kívül, de szakmai fejődését és ezzel az iskolai munka eredményességét elősegítendő rendszeres munkakapcsolatban áll a tantárgyat országszerte oktató pedagógusok hálózatával: részt vesz, illetve előad különböző filmes konferenciákon.

A 2017/18-as tanévtől egy olyan európai uniós projektben is dolgozik, melynek célja a művészetoktatás módszertani innovációja, új, hatékony oktatási módszerek kidolgozása és kipróbálása a film- és médiaoktatásban. Ennek keretében az elmúlt napokban is forgattak filmet a diákokkal az iskolában.

Tanítványai rendszeresen kiváló eredményeket érnek el a média OKTV-n, ahol elméleti és gyakorlati felkészültségükről is számot kell adniuk a tanulóknak.

2014-ben egy diákja már győztes volt az OKTV-én és ezt most sikerült megismételnie Pallagi Ivettel, aki már tavaly is bejutott a döntőbe.

 Az OKTV díjátadó ünnepségét holnap tartják Budapesten, ahol Végvári Roberta tanárnő és Pallagi Ivett átveszi a Magyar Nemzeti Filmalap különdíját is.