Arany minősítést nyert iskolánk a # sulim alkotópályázaton

A 2017/18-as tanévben iskolánk, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium bekerült az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001-es számú "A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" elnevezésű uniós projektbe, így egyike lett a kiválasztott 300 intézménynek.

Ennek az átfogó, európai uniós projektnek a célja az Európa 2020, az Európai Unió foglakoztatási stratégiája értelmében, hogy a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát minden egyes uniós országban átlagosanban 10% alá csökkentsék. Ezt a stratégiát Magyarország is célul tűzte ki, ezért jött létre a fent említett projekt, melybe iskolánkat a 2015/16 évi statisztikai mutatói alapján sorolták be. A négyéves projekt első évében az Oktatási Hivatal irányításával a projektben résztvevő intézmények kiválasztása és különböző intézményi kategóriákba történő besorolása zajlott. A projekt megvalósítását előkészítő tanévben, azaz tavaly iskolánk három szakmai szakértőként dolgozó pedagógusából álló ún. intézményfejlesztési mikrocsoport irányította az iskolai helyzetelemzés elvégzése után kiválasztott ún. ’Haladó intézményfejlesztési csomagterv’ megvalósítását. Intézményi átfogó célunk az összetett Összegző helyzetelemzés és ILMT intézményfejlesztési cél szerint:[1] "A tanulói lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézményi jelzőrendszer fejlesztése FEH-ünk komplex intézményfejlesztésének keretében. Mivel iskolánkban, a FEH-kön a megyei és járási arányoknak megfelelően járnak HH-s vagy HHH-s tanulók, fontos cél, hogy ez az esélyegyenlőségi helyzet hosszú távon is fennmaradjon." A 2017/18-as tanév végére már sikerült megtennünk az első lépést, nevezetesen azt, hogy elértük, hogy nincsenek olyan tanulóink, akiknek a tanulmányi eredménye 1,1-t elérően vagy annál nagyobb mértékben romlott volna a második félévben, így elmondhatjuk, hogy egyetlen tanulónkat nem fenyegeti jelenleg közvetlenül az iskolarendszerből való kikerülés veszélye. Nyilvánvaló azonban, hogy a fentebb jelölt céltartós fennmaradásáért tovább kell dolgozni, valamint az is, hogy mivel a lemorzsolódás veszélyének leginkább a HHH-s és HH-s (halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók) vannak kitéve, az ő számukra személyre szabott fejlesztési terveket kell kidolgozni és végrehajtani, ha az esélyegyenlőséget mindenki számára továbbra is biztosítani kívánjuk, és meg szeretnénk előzni a tanulói lemorzsolódást iskolánkban. A Haladó ILMT intézményfejlesztési csomagot választó iskolánkban 2019 januárjától az iskolavezetésből kikerülő szervezetfejlesztési mikrocsoport fogja irányítani a tagozati szintű szervezetfejlesztést a fent jelzett intézményi céljaink megvalósítása érdekében. Mellettük pedig 2-2 ún. tématerületi mikrocsoport, elsősorban az idegen nyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztésének területén új tanítási módszerek, gyakorlatok bevezetésével segíti majd elő a diákok hatékonyabb tanulási folyamatait.

A felkészülés évében, a 2017/18-as tanévben a projekt előírásainak megfelelően elkészítettük az iskolai helyzetelemzést, az eredményeket összegeztük,, majd ezek alapján a komplex ILMT (Iskolai Lemorzsolódás Megelőzését Támogató Pedagógiai Rendszer) intézményfejlesztési tervének kidolgozásához szükséges adatszolgáltatást és dokumentációt végeztük el, s küldtük el a POK-on keresztül az OH Projektközpontjába. A 2018/19-es tanévben az OH Projektközpont munkatársai által kidolgozott intézkedési terv végrehajtása a feladatunk.

Ennek az intézkedési tervnek már meg is valósult az első szakasza, hiszen ez nem volt más, mint a # sulim Alkotópályázat, melyen igen nagy számban vettünk részt. Az iskolai honlapunkon olvashattátok és az iskolai faliújságokra kitűzve láthattátok szeptember elején a pályázati felhívást. (https://www.zrinyigimnazium.hu/hir/2018-2019/sulim) A pályázat témája a befogadó, inkluzív, minden tanuló számára esélyegyenlőséget teremtő iskola bemutatása, az eszmei iskoláról szóló elképzeléseitek megfogalmazása volt. Bármilyen műfajú és bármilyen eszközzel, egyénileg vagy csoportosan készített alkotással pályázhattatok: grafikával, festménnyel, krétarajzzal, térbeli készítményekkel, makettekkel, irodalmi alkotásokkal, fotókkal vagy videoalkotásokkal.

A mi iskolánk háromféle alkotással pályázott:

  1. A mi ideális iskolánk: a Zrínyi? címmel készült stúdióbeszélgetéssel, melyen 9-12. évfolyam téma iránt érdeklődő tanulói fejtették kivéleményüket. https://youtu.be/6ZwFjjOuuFY
  2. # zig-suli címmel készült, a 12. A osztály dráma tagozatosai és Regős Zsolt tanár úr által komponált és előadott dallal  https://youtu.be/Yq-ks0aA6MY
  3. Egy ideális székeket bemutató kiállítással, melyeket ezúttal iskolánk tervezni és rajzolni szerető, nem rajz tagozatos tanulói készítettek.

A #sulim alkotópályázat eredményhirdetésére és értékelésére, az oklevelek ünnepélyes átadására, valamint jó gyakorlatok bemutatására. 2018. november 22-én került sor Miskolcon a Bárczay Kúria- Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A helyszínen lehetőségünk volt  megtekinteni az alkotásokból készített kiállítást is.

Nagy várakozással tekintettem az esemény elé, hiszen az alkotópályázat elkészítése során megtapasztalhattam, milyen kreatívan és lelkesedéssel vettek részt a diákok a munkák elkészítésében, milyen harmonikus volt az együttműködés a diákok között az alkotás egyes fázisaiban. Ez az alkotópályázat azt is megmutatta, hogy milyen őszintén és egymásra hangoltan tud alkotni, beszélgetni, véleményt cseréni tanár és diák, s egyáltalán milyen nagy közösségteremtő értéke van az együttes alkotásnak. Úgy éreztem az elkészült pályamunkák láttán, hogy mindezt a zsűri is érezni és értékelni fogja. Így is lett! A pályázatban részt vevő 300 iskola alkotásait háromféle minősítéssel illették: bronzzal, ezüsttel és arannyal.

Örültem, hogy a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Arany minősítést szerzett, s büszkeséggel töltött el, hogy iskolánk képviseletében én vehettem át az oklevelet. A díjkiosztó ünnepség végén azt is megtudhattam, melyik pályamunkánk nyerte el leginkább a zsűri tetszését, hiszen az Oktatási Hivatal a legsikeresebb pályamunkák részleteiből komponált 15 perces bemutató filmmel foglalta össze az alkotópályázat értékeit, s ennek a kisfilmnek az utolsó képkockáin a zrínyisek dala hallható. Ez a 12. A osztályosok és Regős Zsolt tanár úr által komponált és előadott dal volt, melyet Pallagi Ivett 12. A osztályos tanuló kapott lencsevégre.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy az alkotópályázat koordinátoraként a magam és kolléganőm, Vizi Noémi, valamint valamennyi pályázatban résztvevő diákunk nevében köszönetet mondjak minden segítő kollégámnak, akik felkészítő munkájukkal és ötleteikkel támogatták az alkotó munkák létrejöttét. A stúdióbeszélgetésben Végvári Roberta kolleganőm segédkezett, a rajzosok kiállításának megszervezésében Pollner Erika tanárnő, a dal megalkotásában és bemutatásában Regős Zsolt tanár úr, a filmfelvételek elkészítésének megszervezésében és kivitelezésében Zsámba László tanár úr.

Nagyszerű csapatmunka volt, remélem, hamarosan folytatása következik!

Kissné Trembeczki Nóra 

 

[1] II. Összegző helyzetelemzés és ILMT intézményfejlesztési terv; https://ext.oh.gov.hu/eu/efop315_pmi/1029263001/ift/iftpmi1029263001_vmbny_171208.pdf

 

 

Letölthető dokumentumok: