LabelFrancÉducation és Palmes Académiques

2017. december 1-jén kettős ünnepre gyűltek össze a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium magyar-francia két tanítási nyelvű tagozatának volt és jelenlegi tanárai, diákjai, szülők, barátok, partnerek.

Az ünnep fő vendége; Éric Fournier úr, Franciaország nagykövete volt. A Budapesti Francia Intézetet Hugues Denisot oktatási és nyelvi együttműködési attasé, Antal Hedvig főmunkatárs és Claire Menon munkatárs képviselték.
Fogadtuk Pfliegler Pétert, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterét és Dr.László Istvánt, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatóját, valamint  a miskolci Alliance Française igazgatóját, Raymond Lardellier-t  és elnökét, Furdi Lillát.
Diákjaink  - Tairapa Hanivai Dóra, Csernai Lilla, Kovács Eszter, Ombódi Netti - verssel, dallal, idézettel köszöntötték a vendégeket.
Kovácsné Szegedi Ildikó igazgató köszöntőjében elmondta;   iskolánk az 1957-58-as tanévben vette fel Zrínyi Ilona nevét.  Jubíleumi évünk kiemelkedő eseménye a - magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat munkáját elismerő – kiválósági tábla leleplezése.  Felidézte a tagozat 2001-es alapítását, megköszönte az alapító  és jelenlegi tanárok - Kováts Éva, Buzderné Taszner Valéria, Kunkli Csilla, Mészáros Judit, Nagyné Juhász Judit, Máté Zsuzsanna és Elekes Tibor - elkötelezett, magas színvonalú, újító szellemű munkáját. 
Éric Fournier úr, Franciaország nagykövete felidézte, hogy egy esztendő leforgása alatt immár második alkalommal jár iskolánkban.  Nagyra értékeli a gimnáziumban folyó sokszínű oktató-nevelő munkát  (művészeti képzés, két tanítási nyelvű tagozatok, sport és matematika). Örömmel jött el ismét, hogy leleplezze a Francia Köztársaság Külügy- és Nemzetközi Fejlesztési Minisztériumának kiválósági tábláját, amely a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat nemzetközi elismertségét is hirdeti immár.
Ezután nagykövet úr  a francia kultúra több évtizedes, elkötelezett szolgálatáért az Akadémiai Pálmarend tisztjévé léptette elő Kováts Éva tanárnőt, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat alapító vezetőjét.
Tóth Zsófia, Tőkés Vanda, Tóth Péter és Varga Lőrinc, a tagozat diákjai olvasták fel a tapartnereink, barátaink által küldött üzeneteket.
A gimnázium külső falán elhelyezett LabelFrancÉducation táblát Éric Fournier, Kovácsné Szegedi Ildikó, Pfliegler Péter és Kováts Éva leplezték le.
Magasba szálló lufik jelezték;  különleges  esemény volt a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium magyar-francia két tanítási nyelvű tagozatán.
 
 
LabelFrancÉducation
 
A Francia Köztársaság szakminisztériuma 2012-ben hozta létre minősítési rendszerét, amelynek célja a Franciaországon kívül magas színvonalon működő frankofón két tanítási nyelvű tagozatok felkutatása, elismerése,  elismertetése.
Az elismerést  kiválósági tábla hírdeti.
Magyarországon a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozatok  ( 9 ) nyerték el a kiválósági táblát.  Világviszonylatban 209 intézmény tagja a hálózatnak.
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium magyar-francia két tanítási nyelvű tagozata kiváló,
- mert az értékálló magyar közoktatási hagyományokat a legmodernebb európai törekvésekkel ötvözi,
- mert az intézményben nemes hagyományai vannak az idegen nyelvek oktatásának és a nemzetközi együttműködésnek,
- mert a tagozat szaktanárai kiválóan felkészültek, elkötelezettek, újító szelleműek,
- mert élvezzük a szülők bizalmát; hiszen gyakran gyermekeink több generációját íratják be hozzánk,
- mert folyamatosan számíthatunk a Magyarországi Francia Nagykövetség, a Francia Intézet, a  Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány és a Miskolci Alliance Française szakmai és anyagi támogatására,
- mert intenzív az együttműködésünk számos közoktatási, egyetemi, kulturális és egyéb intézménnyel helyi, országos és nemzetközi szinten.
A LabelFrancÉduacation kiválósági tábla elnyerése alkalmából kedves barátaink, partnereink gratuláltak.
 
 
 „Biztos vagyok, megalapítása pillanatától biztos voltam a két tanítási nyelvű tagozat szép sikerében. Sok-sok frankofón örömet és boldogságot kívánok a tanároknak és a diákoknak.”
Christian SAHUC / volt oktatási és nyelvi együttműködési attasé
 
 
„2006 őszén érkeztem meg a Zrínyi Gimnáziumba.  A munka, amelyet elvégeztem, rendkívül változatos volt. A két tanítási nyelvű tagozat óráin túl, lehetőségem volt, hogy színre vigyek egy darabot,  hogy új módszertani eljárásokat próbáljak ki a francia nyelv oktatásában,  és hogy magam is továbbképezhessek tanárokat.
A miskolci intézmények jó együttműködésének köszönhetően, dolgozhattam a Herman Ottó Gimnáziummal és az Alliance Française-zel - közös műhelyek, kulturális programok megvalósításában.
Jó emlékezetemben őrzöm a diákok lankadatlan lelkesedését,  a fiatal – újítani és tanulni akaró – tanár iránti rugalmasságát, a kollegák jóindulatát, a tanári szoba barátságos  légkörét.
A Zrínyiben eltöltött év nagyon sokat alakított rajtam;  és hivatkozási ponttá lett francia -  tanári pályámon,  és általában az életemben.  A szakmai kapcsolatokon túlmenően igazi barátokra tettem szert.”
Kristel MICHOUX / a MFIA volt tanára
 
 
„Az Alliance Française-zel közösen többször hívtatok meg koncertezni. Minden egyes alkalom megannyi öröm a fiatalokkal és a tanárokkal való találkozásban. A két tanítási nyelvű tagozatban markáns az elkötelezettség a tanulás , ismeretszerzés, kulturális gazdagodás iránt.
Amikor egy – a helyét kereső – Európáról beszélünk, -úgy érzem, kezdeményezéseiteknek igen fontos üzenete van.
Folytassa a zene és a dal útját a világ polgárai  között !
Bravo és köszönet minden együtt töltött szép pillanatért."
Jean-Claude MEURISSE / zenész, énekes
 
 
„A Zrínyi döntő fontosságú szakasz volt tanári pályámon.  Teljesen kezdőként még nem voltam biztos abban, hogy a tanítás és én összeillünk. 
A diákok és a tantestület győztek meg; ez a mesterség nekem való.
Ez a tapasztalat bevésődött az emlékezetembe; csodálatos évet töltöttem ott.
Ma Brüsszelben tanítok, és hiányzik a magyar diákok tálentuma, a tanévet szakaszoló hagyományok sokasága, és természetesen a lángos  (de nagyon jól elvagyok a kocsonya nélkül).
Köszönet mindazért,  amit értem tettetek. Gratulálok.
Jó szelet!”
Estelle FECCHIO / a MFIA volt tanára
 
 
„Mily varázslatos emlék. Remélem, egy napon visszatérek majd.”
David FOENKINOS / regényíró, filmrendező
 
 
 
Palmes Académiques
 
Az Akadémiai Pálmarendet Napóleon császár alapította 1808-ban a császári egyetem eminenseinek elismerésére.
Ma a - csak polgári személyeknek adható - kitüntetés fokozataival – lovag, tiszt, parancsnok – a francia kultúráért végzett kiemelkedő munkát ismeri el a Francia Köztársaság. Kováts Éva tanárnő, a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat alapító vezetője 2001-ben lovagi most pedig tiszti fokozatot kapott.
 
 
Részlet Éric Fournier nagykövet úr laudatio-jából:
„Ma azért is jöttünk össze, hogy megünnepeljük Önt, kifejezzük elismerésünket és köszönetünket azért az elkötelezettségért, amellyel több évtizede terjeszti és népszerűsíti a francia nyelvet és kultúrát Magyarországon.”
 
 
Részlet Kováts Éva tanárnő válaszából:
„A keleti bölcsesség szerint: ha egy évre tervezel, vess magot, ha tíz évre, ültess fát, ha száz esztendőre, akkor tanítsd az embereket.”