Álláspályázat

A Miskolci Tankerületi Központ pályázatot hirdet a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban

biológia-kémia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 11.

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szegedi Ildikó intézményvezető nyújt, a 06/46/504-352-es telefonszámon.