Tájékoztató fórum szülőknek, nevelőknek

Tájékoztató fórumot tartottak a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban március 4-én, pénteken az iskola fenntartói jogának lehetséges átadása kérdésében. A fórumon megjelentek Dr. Ternyák Csaba egri érsek és az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság munkatársai, Kiss Gábor, Miskolc város oktatásért felelős alpolgármestere, Dr. László István a KLIK Miskolci Tankerületének igazgatója valamint az iskola tantestülete, az érdeklődő szülők és diákok.

A bevezetőben Kovácsné Szegedi Ildikó, az iskola igazgatója tájékoztatta a megjelenteket az előzményekről. Elmondta, hogy az utóbbi évek fenntartói döntéseinek következtében 17-ről 12-re csökkent a gimnáziumi osztályok száma, olyan tagozatokat szüntettek meg, amelyek több évtizedes sikerekkel és jelenetős túljelentkezéssel működtek. 2015 őszére olyan helyzetbe jutott az iskola, amely súlyos leépüléssel fenyegetett. A fenntartóváltást azzal a céllal kezdeményezte az iskola vezetősége, hogy az autonóm, színvonalas és kiegyensúlyozott működési feltételeket hosszú távon biztosítva láthassa. Hozzátette, hogy az iskola semmi olyan feladat vagy újító kezdeményezés elől nem kíván „elmenekülni”, amely fontos Miskolc város vezetése és a beiskolázási körzetben élő szülők számára.

Ezután Kiss Gábor alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz és elmondta, hogy a város nincs döntési helyzetben ebben a kérdésben, de mindenképpen elfogadja és támogatja a szülők döntését, akár a KLIK, akár az egyházi átvétel mellett döntenek.

Dr. László István tankerület igazgató elmondta, hogy nem támogatja a fenntartói jog átadását, és megerősítette a tantestület részére 2015 decemberében tett ígéretét, mely szerint hosszú távon terveznek a Zrínyi Ilona Gimnáziummal, és már most kidolgozás alatt van egy olyan programcsomag, mely stabilitást, tervezhető jövőt kínál az iskolának már a következő tanévtől. Dr. Ternyák Csaba egri érsek elmondta, hogy látogatásának célja a tájékoztatás és a tájékozódás. Az egyházkerületnek nagy tapasztalata van az oktatásban, sok intézményt működtetnek nagyon eredményesen, és az átvételt követően felmenő rendszerben kezelik a szükséges változtatásokat. Az egyház támogatja a sikeres nevelési hagyományok folytatását, hosszú távon gondolkodik. Megerősítette, hogy csak jelentős és egyértelmű támogatottság (80-90 %-os szavazati arány) esetén fontolják meg, hogy kezdeményezik a minisztériumnál az intézmény fenntartói jogának átvételét.

Ezután a szülők és a diákok kérdéseket fogalmaztak meg az Érseki Hivatal munkatársai és a Miskolci Tankerület igazgatója felé, elsősorban a vallásszabadság érvényesülése, a tanulók terhelésének változása és az iskolával kapcsolatos tervek tartalma iránt érdeklődtek. Az iskola igazgatója zárszavában hangsúlyozta, hogy a Zrínyi gyermekközpontú és demokratikus szemléletű iskola volt mindig, és az is kíván maradni, és a szülőket és érdeklődőket időben és hitelesen fogja tájékoztatni az eseményekről.

A fórumot követetően a tantestület tagjai munkajogi kérdéseket tettek fel, működtetéssel, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban érdeklődtek mindkét féltől. Dr. László István tankerület igazgató elmondta, hogy az eljárás következő lépése az lesz, hogy a közeljövőben állásfoglalást kérnek a szülőktől és a tantestület tagjaitól, támogatják-e a fenntartóváltást.

Miskolc, 2016.március 7.