A Kormányhivatalban középszintű érettségire jelentkezett vizsgázók figyelmébe!

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett magyar nyelv és irodalom középszintű szóbeli vizsgán a vizsgaleírásban szereplő segédeszközöket kell a vizsgahelyszínen a szervezőknek biztosítani. Ezek a 2016. május-júniusi vizsgaidőszakban:

  • szöveggyűjtemények:
  • kötetetek a kiírt tételcímek szerint:

Petőfi Sándor összes verse

Arany János összes verse vagy balladakötet

Ady Endre összes verse

Babits Mihály összes verse

Kosztolányi Dezső Esti Kornél című kötete

József Attila összes verse

Csokonai Vitéz Mihály összes verse

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeménye

Móricz Zsigmond Tragédia, Szegény emberek, Barbárok című elbeszélései

Radnóti Miklós összes verse

Jókai Mór: Az arany ember

Örkény István: Egyperces novellák

Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötete

Varró Dániel Szívdesszert című kötete

Homérosz Iliász vagy Odüsszeia című eposza

Franz Kafka Átváltozás című elbeszélése

Moliére: Tartuffe

Madách Imre: Az ember tragédiája

Agatha Christie: Tíz kicsi néger

 

Felhívjuk a vizsgaszervezők figyelmét, hogy olyan kiadványt, amely értelmezést vagy részletes utószót tartalmaz, ne bocsássanak a vizsgázók rendelkezésére.